fbpx GK5 Designteori 2 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK5 Designteori 2

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK5 Designteori 2
Course code: 
70 153
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Nina Bjørnstad
Required prerequisite knowledge

Kurset bygger videre på Exphil, Designhistorie og GK4 Designteori 1. Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Kurset har fokus på områder som markedsforståelse, bærekraft og emosjonell design. Utvalgt litteratur fordeles på grupper som forbereder en presentasjon av det aktuelle tema for hele klassen. Studenten velger et eget fokusområde og bruker referanser blant oppsatt litteratur og avslutter kurset med å skrive en kronikk.

Learning outcome

Etter endt kurs skal studenten forstå utvalgt teori innenfor spesifiserte områder relatert til designfaget. Få innblikk og erfaring med skriving av en kronikk.

Working and learning activities

Kurset består av en forelesningsrekke og skriftlige øvinger med diskusjoner. Avsluttende innlevering av kronikk.

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Presence requiredNot required
90% deltagelse ved forelesninger, innleveringer og gjennomganger. Evaluering av innlevert kronikk.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Presence required:Not required
Comment:
90% deltagelse ved forelesninger, innleveringer og gjennomganger. Evaluering av innlevert kronikk.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignment-A-F
90% deltagelse ved forelesninger, innleveringer og gjennomganger. Evaluering av innlevert kronikk.
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:
90% deltagelse ved forelesninger, innleveringer og gjennomganger. Evaluering av innlevert kronikk.