fbpx 70 153 GK5 Designteori 2 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 153

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK5 Designteori 2
Credits: 
6
Course code: 
70 153
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2017 Autumn
Assessment semester: 
2017 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Lise Amy Hansen
Required prerequisite knowledge

Kurset bygger videre på Exphil, Designhistorie og GK4 Designteori 1. Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Kurset har fokus på områder som markedsforståelse, bærekraft og emosjonell design. Utvalgt litteratur fordeles på grupper som forbereder en presentasjon av det aktuelle tema for hele klassen. Studenten velger et eget fokusområde og bruker referanser blant oppsatt litteratur og avslutter kurset med å skrive en kronikk.

Learning outcome

Etter endt kurs skal studenten forstå utvalgt teori innenfor spesifiserte områder relatert til designfaget. Få innblikk og erfaring med skriving av en kronikk.

Working and learning activities

Kurset består av en forelesningsrekke og skriftlige øvinger med diskusjoner. Avsluttende innlevering av kronikk.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment fieldIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Individual problem solving
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving
Comment: