fbpx 70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 162 Design-driven field research

Credits: 
3
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design metodikk // Feltstudier
Course code: 
70 162
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2021 Spring
Assessment semester: 
2021 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Year: 
2020
Person in charge
Kjetil Nordby
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Gjennomført GK6 Introduksjon til Systemorientert Design og GK6 Design Fordypning.

 

Course content

Kurset er en 1 uke modul som introduserer metoder for å planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra felt studier, som en del av en designprosess. Kurset bygger på resultater fra forskningsprosjektene UBC og ONSITE og innfører "Model for Design-Driven Field Research". Studentene vil lære hvordan man effektivt og forsvarlig kan tilegne seg og dokumentere kunnskap om bruk, brukere og brukssted ved å besøke arbeidsplasser i feltet. Det vil være fokus på hvordan man planlegger feltstudier, valg og bruk av metoder i praksis, analyse av data, dokumentasjon og deling av funn. Kurset vil i tillegg belyse feltstudienes rolle i en design prosess. På grunn av Covid vil praksis på båt utgå dette året.

Learning outcome

KUNNSKAPER

 • Studenten vil forstå et sett av feltstudiemetoder fra designpraksis, human factors/ ergonomi og etnografi fagområdene
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og menneskelig sentrert design
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og innovasjonsprosesser

FERDIGHETER
Studenten skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra feltstudier (utgår V21)
 • organisere data og kommunisere relevante data gjennom rapport, workshops og muntlig presentasjon
 • jobbe i team

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt kurs skal studenten:

 • Forstå betydningen av og etiske dimensjoner av feltstudier for design
 • Planlegge feltstudier
 • Forstå de viktigste metodene for å gjennomføre feltstudier
 • Organisere data fra feltstudier (utgår V21)
 • Analyse data i team
 • Bruke feltdata i design oppgaver (utgår V21)
Working and learning activities

Prosjektet gjennomføres gjennom en ukes intensivt arbeide med innføring i teori knyttet til feltstudie.

 

Curriculum

Lurås, S., Nordby, K., 2014. Field studies informing ship’s bridge design. Presented at the International Conference on Human Factors in Ship Design and Operation, 26-27 February 2014, London, UK. https://doi.org/10.3940/rina.hf.2014.05

Introducing a 10-day course in field studies

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/introducing-a-10-day-course-in-field-studies-1c7566662d61  

What happens when 30 design students spend 3 days on a ship to do 9 simultaneous field studies

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/what-happens-when-30-design-students-spend-3-days-on-a-ship-for-a-field-study-b7f8090596d3 

 Why field studies matter in maritime design and how we do them

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/why-field-studies-matter-in-maritime-design-and-how-we-do-it-7a340c8f5fd9  

Field study case: design of ship engine rooms

https://medium.com/ocean-industries-concept-lab/field-study-case-design-of-ship-engine-rooms-befac78df90a  

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
ReportIndividualPass / fail A final delivery at the end of the week.
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: A final delivery at the end of the week.
Workload activityComment
AttendanceThis is an intensive course and it demands daily attendance in the studio. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the course in order to be able to pass the course.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:This is an intensive course and it demands daily attendance in the studio. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the course in order to be able to pass the course.