fbpx 70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 162

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Design metodikk // Feltstudier
Credits: 
3
Course code: 
70 162
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Spring
Assessment semester: 
2019 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Person in charge
Kjetil Nordby
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2, GK3, GK4 og GK5, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

Gjennomført GK6 Introduksjon til Systemorientert Design og GK6 Design Fordypning.

 

Course content

Kurset er en 2 uker intensiv modul som introduserer metoder for å planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra felt studier, som en del av en designprosess. Felt studie i kurset skjer ombord et skip, hvor forskjellige arbeidere og arbeidsplasser er observert og analysert av studentene. Kurset bygger på resultater fra forskningsprosjektene UBC og ONSITE og innfører "Model for Design-Driven Field Research". Studentene vil lære hvordan man effektivt og forsvarlig kan tilegne seg og dokumentere kunnskap om bruk, brukere og brukssted ved å besøke arbeidsplasser i feltet. Det vil være fokus på hvordan man planlegger feltstudier, valg og bruk av metoder i praksis, analyse av data, dokumentasjon og deling av funn. Kurset vil i tillegg belyse feltstudienes rolle i en design prosess. Kurset legger vekt på å la studenten tilegne seg praktisk erfaring ved å gjennomføre en realistisk studie i løpet av kurset.

Learning outcome

KUNNSKAPER

 • Studenten vil forstå et sett av feltstudiemetoder fra designpraksis, human factors/ ergonomi og etnografi fagområdene
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og menneskelig sentrert design
 • Studenten vil forstå koblingen mellom feltstudiemetoder og innovasjonsprosesser

FERDIGHETER
Studenten skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra feltstudier
 • organisere data og kommunisere relevante data gjennom rapport, workshops og muntlig presentasjon
 • bruke anledning til å være i felt i kontakt med brukere for å jobbe med design, prototyping og testing
 • jobbe i team
 • jobbe med brukerdeltakelse

 

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt kurs skal studenten:

 • Forstå betydningen av og etiske dimensjoner av feltstudier for design
 • Planlegge effektive feltstudier
 • Forstå de viktigste metodene for å gjennomføre feltstudier
 • Organisere data fra feltstudier
 • Analyse data i team
 • Bruke feltdata i design oppgaver
 • Skrive feltstudierapporter
 • Dele innsikt fra feltstudier med andre
Working and learning activities

Prosjektet gjennomføres gjennom praktiske oppgave og teori. Den praktiske komponenten utføres sammen med bedrift.

Del 1. Introduksjon i feltstudier. Innføring i teori og praktiske erfaringer knyttet til feltstudier.

Del 2. Feltstudier i praksis. Planlegging og gjennomføring av en feltstudie knyttet til eget prosjekt.

Del 3. Feltstudier i design. Analysere, dokumentere og reflektere på feltdata for design.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Excursions Required It is mandatory to go on the fieldtrip, as this is a major part of the course content. If there is a valid reason not to take part, an alternativ task may be offered. The teachers will decide what is an acceptable reason.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Excursions
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment: It is mandatory to go on the fieldtrip, as this is a major part of the course content. If there is a valid reason not to take part, an alternativ task may be offered. The teachers will decide what is an acceptable reason.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / fail Throughout the course the students are to submit written observations and reflections from every day of the course. Additionally notes, photos and videomaterial is also to be submitted.
ReportGroupPass / fail The students will receive a short written response about the quality of the report and what can be improved.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment: Throughout the course the students are to submit written observations and reflections from every day of the course. Additionally notes, photos and videomaterial is also to be submitted.
Form of assessment:Report
Grouping:Group
Grading scale:Pass / fail
Comment: The students will receive a short written response about the quality of the report and what can be improved.
Workload activityComment
AttendanceThis is an intensive course and it demands daily attendance in the studio. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the course in order to be able to pass the course.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:This is an intensive course and it demands daily attendance in the studio. Students are expected to be present in the studio on a daily basis at least 80% of the course in order to be able to pass the course.