fbpx Design aktivisme | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

Design aktivisme

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Design aktivisme
Credits: 
6
Course code: 
70 301
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
English
Person in charge
Hans Gerhard Meier
Required prerequisite knowledge

Bestått grunnundervisning (bachelor)

Course content

Design aktivisme, hvordan kan dine ferdigheter som designer relateres til samfunnet rundt deg, og hvilke verktøy har du for å bidra til endring?
Kunder og "followers" forventer en høy grad av engasjement og omsorg for de sosiale og miljømessige utfordringene i dag . Globaliseringen utvider rekkevidden og mulighetene, men gir også ansvar for hvordan dine ideer, produkter og tjenester påvirker sluttbrukeren.

Engasjement og bevissthet spiller sentrale roller i dette kurset. Som fremtidig designer er engasjement avgjørende for å forstå din posisjon og påvirkningskraft i utviklingen av nye tjenester og produkter. Din kunnskap og nysgjerrighet kan løse mange av de problemene vi står overfor i et samfunn i rask endring. Det forventes at studentene holder seg oppdatert på aktuelle saker og basere sine beslutninger på egne og andres erfaringer. Muligheten til å zoome inn og ut på relevante problemer er avgjørende . Mangfoldet hos sluttbrukere gjør det enda mer viktig å bevisstgjøre seg, kommunisere og observere ute i felten.

Design aktivisme har lenge vært en visuell arena , men de siste fremskritt innen industri og programvare har åpnet opp nye muligheter for vanlige mennesker i å entre, ikke bare grafiske, men også service- og produktrelaterte prosjekter .

Ettersom dette kurset har en kort men intens timeplan, er utforskning og lekenhet høyt verdsatt . Fremfdriften i kursprosjektene er avhengig av diskusjoner og innvolvering fra studentene.

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; Vise større forståelse mellom samfunnsrelevante problemstillinger og sin egen designutdannelse

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; Kunne bruke ulike kommunikasjons kanaler for å fremme ideer og kunnskap på en informativ og underholdene måte.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; Ha økt bevissthet rundt påvirkningskraft og evne til endring av forbrukeradferd.

Working and learning activities

Presentasjoner, workshops, ekskursjoner og eksterne gjester.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
GroupingGrading scale
-Pass / fail
Vurderinger:
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Workload activityComment
Group work80% tilstedeværelse
Lectures
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Group work
Comment:80% tilstedeværelse
Workload activity:Lectures
Comment: