fbpx GK2 Introduksjon til arkitektur | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK2 Introduksjon til arkitektur

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Introduksjon til arkitektur
Course code: 
80 121
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2017 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Kurset er en fortsettelse av GK1. Studentene fortsetter i to studioer, men undervisning og oppgavestilling er felles for studioene. Undervisningens hovedmålsetting er å gi studentene erfaring med fagets arbeidsmetoder gjennom prosjekteringsoppgaver. Det vil i tillegg til studioundervisning gis undervisning i verktøybruk, analytisk frihåndstegning og digitale tegneprogrammer.

Learning outcome

Kurset skal gi kunnskap som danner grunnlag for videre studier.Etter endt kurs skal studentene ha:
- Kunnskap om gjennomføringen av arkitekturprosjekter
- Utdypet forståelse av arbeidsmetodikk, tilnærmingsmåter og kommunikasjonsformer
- Lært å beherske dataassistert konstruksjon
- Solid erfaring med frihåndstegning som analyseredskap

Working and learning activities

Kurset fokuserer på prosjektutvikling der studentene hovedsakelig arbeider med individuelle oppgaver.
Undervisningen foregår i form av ukentlig veiledning og diskusjon om prosjektene i ulike konstellasjoner med lærere og medstudenter.
Seminarer, forelesninger og felles gjennomganger der studentene legger frem individuelle faglige betraktninger og eget arbeid for diskusjon i plenum er viktige pedagogisk elementer.

Alle prosjekter krever modell som innlevert materiale. Alle tre verksteder benyttes,- tre, plast og metall.

Kurset benytter Moodle som digital læringsplattform i kommunikasjon om semesterplan og kursinnhold.

Mandatory courseworkPresence requiredComment
Presence requiredNot requiredKursets undervisning er basert på selvstendig arbeid med eget prosjekt, og dialog mellom studenter og lærere, individuelt og i grupper. Det forventes full tids tilstedeværelse på tegnesalen gjennom semesteret.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Presence required:Not required
Comment:Kursets undervisning er basert på selvstendig arbeid med eget prosjekt, og dialog mellom studenter og lærere, individuelt og i grupper. Det forventes full tids tilstedeværelse på tegnesalen gjennom semesteret.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualPass / failKurset består av flere likeverdige prosjektinnleveringer med gjennomgang som bedømmes til bestått / ikke bestått.
Frihåndstegning bedømmes med portofolio ved endt semester til bestått / ikke bestått.

Både prosjektinnleveringer og frihåndstegning må være bestått for å bestå kurset.
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:Kurset består av flere likeverdige prosjektinnleveringer med gjennomgang som bedømmes til bestått / ikke bestått.
Frihåndstegning bedømmes med portofolio ved endt semester til bestått / ikke bestått.

Både prosjektinnleveringer og frihåndstegning må være bestått for å bestå kurset.