fbpx GK3 Arkitektur- og designhistorie 2 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

GK3 Arkitektur- og designhistorie 2

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK3 Arkitektur- og designhistorie 2
Course code: 
80 130N
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Kurset gir en innføring i arkitektur-, design- og kunsthistorie fra ca 1850 fram til i dag.

Learning outcome

Kurset gir studentene oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur-, design- og kunsthistorien. Studentene skal kunne gjenkjenne verk og produkter fra ulike perioder og analysere arkitekturverk og designprodukter med hensyn på bruk, konstruksjon, materialer og historisk kontekst.

Working and learning activities

Forelesninger, studentpresentasjoner og gjennomganger.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activity
Curriculum
Lectures
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Curriculum
Workload activity:Lectures
Workload activity: