fbpx Norske tektoniske trebyggingstradisjoner | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Norske tektoniske trebyggingstradisjoner
Credits: 
6
Course code: 
80 302
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Kolbjørn Nesje Nybø
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg eller et grindbygg i full scala.

Learning outcome

A: Kunnskaper
Kunne identifisere trebygningene i forhold til en kulturell og teknisk kontekst.

Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


B: Ferdigheter
Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 

Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

C: Generell kompetanse
God forståelse for tradisjpnelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Working and learning activities

Forelesninger og diskusjoner
Modellstudier.
Skrivíng av et vitenskapelig essay.
Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Curriculum

Polanyi, Michael (2000) Den tause dimensjon. En introduksjon til taus kunnskap. Spartacus Forlag 2000.

Christie.Håkon (1974)  Middelalderen bygger i tre. Universitetsforlaget 1974. ISBN: 82-00-01395-2

Karlsen. Edgar (1989) Lærebok i lafting.. Universitetsforlaget As

Ljøsne. Anne Grete (1993) Naturen og menneskeverket : vår gamle trearkitektur i nytt lys. Oslo : Solum.

Schjeldrup. Helge og Brekke, Nils Georg. (1997)  Hus på vestkysten gjennom 4000 år. Bergen/Stavanger.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required1Not requiredBygging av trehus i full størrelse.
8Skriving av et vitenskapelig essay og/eller bygging av en tremodell.
1
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:1
Presence required:Not required
Comment:Bygging av trehus i full størrelse.
Mandatory coursework:
Courseworks required:8
Presence required:
Comment:Skriving av et vitenskapelig essay og/eller bygging av en tremodell.
Mandatory coursework:
Courseworks required:1
Presence required:
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividual-Deltakelse på forelesninger
Group-Husbygging
Individual-Litteraturoppgave/modellbygging
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:-
Comment:Deltakelse på forelesninger
Form of assessment:
Grouping:Group
Grading scale:-
Comment:Husbygging
Form of assessment:
Grouping:Individual
Grading scale:-
Comment:Litteraturoppgave/modellbygging
Workload activityComment
Individual problem solvingModellbygging og/eller skriving av et vitenskapelig essay.
Group workFelles byggeprosjekt i fordypningsuken.
Lectures
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving
Comment:Modellbygging og/eller skriving av et vitenskapelig essay.
Workload activity:Group work
Comment:Felles byggeprosjekt i fordypningsuken.
Workload activity:Lectures
Comment: