fbpx Roma+mausoleum | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

Roma+mausoleum

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Roma+mausoleum
Credits: 
30
Course code: 
80 502
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Augustus Mausoleum, som ligger plassert på Campo Marzio i utkanten av Romas historiske sentrum og et steinkast fra elven Tiberen, fremstår i dag som en forlatt ruin, i sterk kontrast til hvordan denne monumentale bygningsstrukturen har manifestert seg gjennom historien. Benito Mussolini gjennomførte på slutten av 1930-tallet en høyst kontroversiell restaurering av mausoleet som ledd i en strategi for å assosierer seg og sitt regime med Romas første keiser og hans imperium. Restaureringen, som gjenspeiler Mussolinis forestilling om hvordan mausoleet burde ha sett ut på Augustus tid snarere enn å være en arkeologisk rekonstruksjon, fjernet sporene av de endringene byggverket har blitt utsatt for gjennom historien: plyndret av Vestgoterne i 410, transformert til borg for Colonna-familien på 1200-tallet, utsatt for bombardement, ombygd til en palass med hageanlegg på 1600-tallet, tyrefekterarene på 1700-tallet og til en gigantisk konsertsal i 1908, før Mussolini i 1936 definerte stedet som arkeologisk område, sanerte ”ikke-originale” bygningsdeler, innrammet mausoleet med ny ”fascistisk” arkitektur og akkompagnert det med et nylig utgravet og flyttet Ara Pacis-tempel. Etter annen verdenskrig har mausoleet forfalt og vært hjemsted for byens husløse. Det er nå bevilget 2 millioner Euro til restaureringen av monumentet som er planlagt åpnet for publikum i 2016.

Oppgaven er å gjøre en arkitektonisk transformasjon av Augustus mausoleum som skriver det inn i en nåtidig urban sammenheng. Studentene vil i begynnelsen av semesteret gjøre et felles studium av byggverkets historie, karaktertrekk og romlige potensial, for deretter å gjøre en individuell oppgave.

Forelesningsbasert kurs

ROMA2020 - Roma, sted og symbol (7. okt - 11.nov)
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ROMA2020/

Du søker om opptak til ROMA2020 via UiOs SøknadsWeb fra 1. mai:
https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=uio

NB. Søknadsfrist for høsten 2014 er 1. juni 2014.

Instituttet i Roma er drevet av det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Se http://www.hf.uio.no/dnir/

Har du spørsmål vedrørende opptaket til ROMA2020? Kontakt IFIKK på henvendelser@ifikk.uio.no

Learning outcome

Erfaring med gjenbruk og vern av historiske bygningsstrukturer gjennom prosjektering av offentlig bygning/struktur i kompleks urban situasjon. Kurset ROMA2020 gir en tverrfaglig forståelse av utviklingen av Roma (se egen kursbeskrivelse fra UIO).

Working and learning activities

Masterkurset foregår i Roma og består av to deler, en prosjekteringsoppgave veiledet og sensurert på AHO og et forelesningsbasert kurs med seks ukers varighet arrangert og sensurert av Det Norske Instituttet i Roma (UIO).
Kurset begynner med et oppstartseminar på AHO i midten av august og avsluttes med gjennomgang og sensur i desember. Fra ca. 1.september - 1.desember arbeider studentene i Roma. Det stilles krav til at deltagerne på kurset kan jobbe selvstendig. Det blir to felles gjennomganger i Roma, og ellers veiledning via Skype. Studentene får arbeidsrom på Det Norske instituttet i Roma. Forøvrig følger studentene forelesningsrekken ved Det Norske instituttet i Roma; ROMA2020 – Roma – sted og symbol, inklusive byvandringer og ekskursjoner. Kurset varer fra 7.oktober til 11.november.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activityComment
Planning assignmentSkriftlig hjemmeeksamen på forelesningskurs
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Planning assignment
Comment:Skriftlig hjemmeeksamen på forelesningskurs
Workload activity:
Comment: