fbpx Oslo Re-store: Reinventing the Government quarters n | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

Oslo Re-store: Reinventing the Government quarters n

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Oslo Re-store: Reinventing the Government quarters n
Credits: 
24
Course code: 
80 503
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2014 Autumn
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

I dette studioet vil vi anvende ”eksperimentelt vern” som konseptuelt rammeverk i utviklingen av strategier for fremtidig gjenbruk av regjeringskvartalet i Oslo.
Helt siden innvielsen i 1958 har regjeringskvartalet vært et emblem for det norske sosialdemokratiet. I dag symboliserer det en tragisk handling, og bygningenes plass i bybildet er usikkert.

”Eksperimentelt vern” utfordrer ideen om at historiske bygninger er statiske objekter, og prøver å inkorporere deres politiske og sosiale historie i en radikal transformasjonsprosess. I studioet vil vi undersøke hvordan en eksperimentell vernepraksis kan redefinere regjeringskvartalets nåværende status og gi relevante svar på spørsmål om nasjonal identitet og kollektivt minne.

Gjennom studier av selve bygningsstrukturen, og av restaureringsdebatten som har kommet i kjølvannet av terroranslaget, vil studioet avdekke de konstruktive, arkitektoniske, politiske og økonomiske problemstillingene som ligger innebygget i selve traumaet og i de planene som har blitt skissert for området. Studioet vil engasjere seg i den pågående debatten om regjeringskvartalet gjennom meningsutveksling og studentenes egne prosjekter.

I tillegg til å utvikle konkrete og detaljerte arkitekturprosjekter, vil studioet befatte seg med historiske og teknologiske sider av programmet gjennom studier av tekst, film, gjesteforelesninger og diskusjoner.

Studioet kjøres parallelt med et kurs ved Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation i New York, under ledelse av Jorge Otero-Pailos. Studentene derfra skal også arbeide med regjeringskvartalet og vil besøke Oslo i september. Oslo-studioet reiser til New York i en to-ukers periode i begynnelsen av oktober for å studere relevante prosjekter, gjennomføre en felles delgjennomgang og delta på Fitch Colloquium on Preservation.

Learning outcome

Historie:
Studentene vil tilegne seg omfattende kunnskap om regjeringskvartalets historie; prosjekteringsprosess og utforming, byggeprosess, program og bruk, endringer, Erling Viksjø´s samarbeid med kunstnere, terroranslaget etc.

Vernediskusjon:
Studentene vil introduseres til viktige tekster om vern, både for å få en forståelse av bygningsvernets historie og kjennskap til kontemporære, eksperimentelle praksiser, og for å etablere sitt eget ståsted i vernediskusjonen.

Betong:
Studentene vil få inngående kunnskap om regjeringskvartalets betongkonstruksjon; både om den opprinnelige konstruksjonsmetoden og om de tiltak som er nødvendige for å bygge om og til den eksisterende strukturen.

Arkitekturoppgave:
Studentene vil utfordres til å utvikle klare konsepter som grunnlag for sine prosjekter og lære hvordan konseptene kan utvikles til interessante arkitektoniske løsninger.

Presentasjon:
Studentene vil bli oppfordret å prøve ut en rekke ulike presentasjons- og representasjonsteknikker i arbeidet med å realisere sin arkitektoniske idé.

Working and learning activities

Undervisningen vil foregå i form av gjennomganger og korrektur. Det forventes at studentene er aktive deltagere i diskusjoner, stiller opp til alle gjennomganger og holder et akseptabelt nivå på sitt arbeid.

Det vil bli avholdt ukentlige kursmøter, som et forum for gjesteforelesninger, diskusjoner, filmvisninger, tekstframlegg, arkitekturpresentasjoner og annet som er relevant for utviklingen av prosjektene.

Det vil bli avholdt en to ukers ekskursjon til New York der det vil bli gjennomført delgjennomganger og et symposium med tema ”experimetal preservation”.

Curriculum

Pensum:

Friedrich Nietzsche, “On the Utility and Liability of History for Life” in The Nietzsche Reader (Blackwell, 2006), 124-141.

Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc, “Restoration” in Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage (Getty, 1996), 314-318.

Otero-Pailos, Jorge, “Creative Agents” in Future Anterior, III/2, Summer 2006: iii-vii

Rem Koolhaas, “Cronocaos” in Log 21, Winter 2011.

 

Anbefalt litteratur:

Alois Riegl, “The Modern Cult of Monuments.” Trans. Kurt Forster & Diane Ghirardo in

The Oppositions Reader, ed. K.Michael Hays, (Princeton, 2000), 621-651.

Superstudio, “Salvages of Italian Historic Centers” in Log 22, Spring/Summer 2011.

Lucia Allais, “Disaster as Experiment: Superstudio's Radical Preservation” in Log 22, Spring/Summer 2011.

Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio, Jorge Otero-Pailos, “Morphing Lincoln Center” in Future Anterior VI/1, 2009: 85-96.

 

Mario Carpo, ''The Postmodern Cult of Monuments,'' Future Anterior IV/2, Winter 2007, 51-60.

The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely

Anthony Vidler, MIT Press, 1994.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activity
Individual problem solving
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Individual problem solving