fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

MURB10

Credits: 
30
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Masteroppgave
Course code: 
MURB10
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2023 Autumn
2024 Spring
Assessment semester: 
2024 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Lisbet Harboe
Course content

Modul 10 går over ett år der studentene skriver masteroppgave i et selvvalgt tema. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter ervervet gjennom masterstudiet manifesterer seg i arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven kan ta utgangspunkt i en teoretisk problemstilling som undersøkes gjennom empiriske eller teoretiske studier. Studenten kan velge å undersøke spørsmål fra egen praksis og erfaring, eller et annet emne innen urbanisme.

Studenten får individuell veiledning på masteroppgaven. I tillegg organiserer kursansvarlig oppfølgingsseminarer og fellessamlinger gjennom året 2023.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Report-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Report
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: