fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB10 Masteroppgave

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Masteroppgave
Emnekode: 
MURB10
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2027 Vår
2027 Høst
Eksamenssemester: 
2027 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2027
Maksimum antall studenter: 
25
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Peter Hemmersam
Om emnet

Modul 10 går over ett år der studentene skriver masteroppgave i et selvvalgt tema. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter ervervet gjennom masterstudiet manifesterer seg i arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven kan ta utgangspunkt i en teoretisk problemstilling som undersøkes gjennom empiriske eller teoretiske studier, og/eller spørsmål fra egen praksis og erfaring.

 

Læringsutbytte

Studenten kan skrive en lang akademisk tekst i form av en masteroppgave med problemstilling, teori, mulig empiri, drøftinger og konklusjon. Studenten har dypere innsikt i temaet for masteroppgaven.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studenten får individuell veiledning på masteroppgaven. I tillegg organiserer kursansvarlig oppfølgingsseminarer og fellessamlinger gjennom året 2027

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttMasteroppgave skal leveres
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Masteroppgave skal leveres