fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Help us to make this website better. Answer this short survey

Languages

MURB6

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
- 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet og offentlige rom
Course code: 
MURB6
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2022 Spring
Assessment semester: 
2022 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2022
Person in charge
Lisbet Harboe
Even Smith Wergeland
Jonny Aspen
Course content

Modul 6A er et samarbeid med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Modulen gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekster, med fokus på bygningsmiljøer, minner, gjenbruk og aktivitet. Vi veksler mellom verneperspektiver og utviklingsperspektiver, og undersøker interessefellesskap og konflikter mellom vern og utvikling.

Modul 6B: Debatter om offentlige rom berører komplekse diskusjoner av rom for fellesskap og urbanitet. På modulen går vi gjennom definisjoner, teorier, byformingsstrategier og debatter knyttet til offentlig rom, og spørsmål om inkludering og sosial bærekraft. Temaet omfatter kunst i offentlig rom, byrom i bypolitikk og eiendomsutvikling, temporære byrom og selvinitierte fellesrom. Vi introduserer også til offentlig byplandebatt og teknikker knyttet til deltagelse i mediedebatt.

Learning outcome

Studentene har innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes. De har kompetanse i å diskutere temaene i faglig-akademiske fora, samt i egne fagmiljøer.

Studentene kjenner definisjoner, teorier g diskusjoner knyttet til offentlige byroms særpreg og funksjonsmåter, og kan diskutere sammenhenger og konflikter mellom teori og praksis. De har kompetanse i å diskutere temaene i faglig-akademiske fora.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av enkelte eksamensbesvarelser.
  • Seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Seminar II:

  • Forelesninger, pensumgjennomganger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Curriculum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før de to delmoduler starter.  

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: