fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

MURB6

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
- 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet, offentlighet og fellesskap
Course code: 
MURB6
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Lisbet Harboe
Even Smith Wergeland
Jonny Aspen
Course content

Modul 6A er sammen med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Modulen gir innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes i norske kontekster, og omfatter stedsforståelse, bygningsmiljøer, minner, bruk og aktivitet. Vi veksler mellom verneperspektiver og utviklingsperspektiver, og undersøker hvordan vern og utvikling møtes i faglige fellesskap, brytninger eller parallelle løp. Modulen inkluderer et fokus på forståelsen av sted med tanke på tilhørighet, globalisering, og konkurransekraft.

Modul 6B: Begrepet offentlighet omfatter komplekse diskusjoner av rom for fellesskap og anonymitet i vår samtid. Her gjennomgår vi definisjoner, teorier, byforming og debatter knyttet til offentlig rom, ‘commons’/allmenninger, og rekreative fellesrom. Temaet omfatter kunst i offentlig rom, byrom som markedsførings­tiltak, temporære byrom og selvinitierte fellesrom. 

Learning outcome

Studentene har innsikt i ulike ståsteder, roller, verdisett, strategier og byformingsvalg der vern og utvikling møtes, og de kjenner diskusjoner av sted og stedsforståelse.

Studentene kjenner definisjoner, teorier, byforming og diskusjoner knyttet til offentlighet og fellesskap, og kan diskutere sammenhenger og konflikter mellom teori og praksis.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av enkelte eksamensbesvarelser.
  • Seminaret er felles med Videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Seminar II:

  • Forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.

 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: