fbpx MURB7 Studio | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

MURB7

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Studio
Course code: 
MURB7
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Lisbet Harboe
Course content

Studentene arbeider i fellesskap med en oppgave og omhandler aktuelle problemstillinger i byutvikling. Det faglige temaet og det konkrete opplegget vil bli fastlagt i løpet av 2019 slik at oppgavens innhold kan være dagsaktuell og utformes i samarbeid med studentene.

Learning outcome

Læringsbytte er ikke klart før temaet for modulen er nærmere fastlagt

Working and learning activities

Modulen består av tre seminarer og omfatter feltarbeid, gruppearbeid, litteraturstudier, presentasjoner, tekstlig og visuell framstilling, samt formidling.

I forkant av modulen:

  • Studentene leser selv et selvvalgt pensum og forbereder feltarbeid

Seminar I:

  • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.

Seminar II:

  • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar III:

  • Ferdigstillelse, presentasjoner, gjennomgang og diskusjoner.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignment-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: