fbpx MURB7 Studio | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

MURB7

Credits: 
12
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Studio
Course code: 
MURB7
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2022 Spring
Assessment semester: 
2022 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2022
Person in charge
Lisbet Harboe
Course content

Studentene arbeider i fellesskap med en oppgave som omhandler aktuelle problemstillinger i byutvikling. Det faglige temaet og det konkrete opplegget vil bli fastlagt i løpet av 2021, efter innspill fra studentene og for å sikre dagsaktuell relevans.

Learning outcome

Læringsutbytte vil bli spesifisert nærmere så snart temaet for modulen er bestemt.

Working and learning activities

Modulen består av tre seminarer som kan omfatte feltarbeid, gruppearbeid, litteraturstudier, presentasjoner, tekstlig og visuell framstilling, samt formidling.

I forkant av modulen:

  • Studentene leser selv et selvvalgt pensum og forbereder feltarbeid

Seminar I:

  • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar II:

  • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar III:

  • Ferdigstillelse, presentasjoner, gjennomgang og diskusjoner.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignment-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: