fbpx IT-support | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

IT-support

AHO's IT department delivers, develops, maintains and operates digital services for employees and students. The department has overall responsibility for the school's equipment within information and communication technology, as well as all multimedia equipment.

Do you need help or want to contact the IT department? Submit an inquiry to IT's digital service desk. Click on the link in the menu and log in via Microsoft Office with your AHO email address. Here you will also find frequently asked questions and guides for digital services. Cases reported to the digital service desk are prioritized over other inquiries.

If you have an inquiry but do not have an AHO email address, you can send an email to servicedesk@aho.no.

For critical inquiries or urgent matters, you can reach the IT department by phone +47 22 99 70 77, or in the Info centre on the third floor.
 

AHOs IKT-avdeling leverer, utvikler, vedlikeholder og drifter digitale tjenester til ansatte og studenter. Avdelingen har overordnet ansvar for skolens utstyr innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt alt multimediautstyr.

Trenger du hjelp eller vil kontakte IT-avdelingen? Send inn en henvendelse til IKTs digitale servicedesk. Klikk på lenken i menyen og logg inn via Microsoft Office med din AHO-e-postadresse. Her finner du også ofte stilte spørsmål og veiledninger for digitale tjenester. Saker som meldes inn til den digitale servicedesken blir prioritert fremfor andre henvendelser. 

Hvis du har en henvendelse, men ikke har en AHO-e-postadresse, så kan du sendte e-post til servicedesk@aho.no.

Ved kritiske henvendelser eller hastesaker kan du nå IKT-teamet på telefon +47 22 99 70 77, eller i Infosenteret i tredje etasje.