Språk

IKT-support

Kontaktinformasjon:

Bestillinger registrerer du til vår servicedeskadresse:
ikt-support@aho.no
 
Feil og mangler:
•    e-post: ikt-support@aho.no (hele døgnet)
•    Fysisk henvendelse til den personen i avdelingen som betjener servicedesken alle hverdager fra 08:00 til 15:30. I tidsrommet mellom 11:00 og 13:00 vil servicedesken være betjent av 2 personer. NB! Personen(e) som til enhver tid bemanner servicedesken vil ha et grønt skilt på døren som sier: SERVICE DESK REPRESENTATIVE ON DUTY
•    Hastesaker kan du ringe inn til service-telefonen: (+47) 22 99 70 77 som er betjent i samme tidsrom.

AHOs IKT-avdeling leverer, utvikler, vedlikeholder og drifter digitale tjenester til ansatte og studenter. Avdelingen har overordnet ansvar for skolens utstyr innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt alt multimediautstyr.

 

Digitale tjenester:

  • Forelesningsstøtte
  • Forskningsstøtte
  • Opplæring
  • Datalab for studenter
  • Standard tjenestepakker til studenter og ansatte som inkluderer tilgang til klientutstyr, internett, programvare, utskrift og lagring
  • Uninett-tjenester
  • Konsulent-tjenester
  • Utlånstjenester
  • Infrastrukturtjenester
  • Utstillings- og konferansetjenester