fbpx IKT-support | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

IKT-support


Opening hours & contact

Monday - Friday: 08.00-15.30
E-mail: ikt-support@aho.no

 

Åpningstider og kontakt

Mandag - fredag  08.00 - 15.30 (15.00) 
E-post  Ikt-support@aho.no
   
   

 

The IT department delivers, develops, runs and maintain digital services to both students and staff.  

Report errors and omissions?

  • E-mail us
  • Visit the service desk 

Service desk

  • The service desk is operated in opening hours. Betweem 11.00-13.00 the desk is operated by two persons 
  • The service desk is the office marked SERVICE DESK REPRESENTATIVE ON DUTY

AHOs IKT-avdeling leverer, utvikler, vedlikeholder og drifter digitale tjenester til ansatte og studenter. Avdelingen har overordnet ansvar for skolens utstyr innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt alt multimediautstyr.

Melde fra om feil og mangler?

  • Send oss en e-post
  • Ta kontakt med personen(e) som har servicedesk-tjeneste. 
     

Servicedesken 

  • Betjent i åpningstiden. I tidsrommet mellom 11:00 og 13:00 vil servicedesken være betjent av 2 personer
  • Servicedesken er kontor merket med SERVICE DESK REPRESENTATIVE ON DUTY