fbpx Forskning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt viser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket.

forskning_aho_3.jpg
forskning_aho_3.jpg

Forskningsnyheter fra AHO:

Fotografi av Ullevål stadion tatt fra lufta

Fotballstadionene eser ut: – De som husker den gamle fotballen, inkludert Ullevål og Parken, kjenner på skuffelse når de ser den nye arkitekturen

Arenaene speiler sportens voksende rikdom og kommersialisering og handler nå om mye mer enn kun fotball. Var alt mye bedre før?

Kumlokk i Møllergata i Oslo.

Hva befinner seg under kumlokket? Det kan få store konsekvenser for endringer vi gjør på overflaten

Vi må ta større hensyn til landskapet under bakken når vi skal utvikle landskapet over, oppfordrer førsteamanuensis Elisabeth Sjödahl ved AHO.

Mosse Sjaastad vinner hederspris for sitt bidrag til designfaget

Førsteamanuensis Mosse Sjaastad ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er tildelt årets Klassikerpris fra Grafill. Hun får prisen for sin innflytelse på interaksjonsdesign som fagfelt og skjellsettende undervisning i faget.