fbpx Forskning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt viser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket.

forskning_aho_3.jpg
forskning_aho_3.jpg

Forskningsnyheter fra AHO:

Research days AHO 28-29.09.2023

Bærekraft og samarbeid på årets forskningsdager

Et drøyt år har gått siden prorektor for forskning Lise Amy Hansen inviterte til fjorårets utgave av arrangementet. 28.–29. september skjer det igjen i AHOs lokaler: Velkommen til Forskningsdagene 2023!  

Re:Source Pavilion «Fletning»: The student’s visualization

AHO bidrar i verdenskonferansen for trekonstruksjoner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er godt representert på årets verdenskonferanse for trekonstruksjoner (WCTE 2023). Konferansen holdes i Oslo, 19. til 22. juni. Les mer om AHOs bidrag til konferansen her. 

Hva kan vi lære av arktiske arkitekter og urbanister?

Hundre arkitekter, planleggere, forsker og arkitektstudenter utvekslet erfaringer og betraktninger knyttet til design av byrom i ulike arktiske territorier. Temaet for samlingen var utforming av arktiske byrom.