fbpx Forskning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskning

forskning_aho_3.jpg
forskning_aho_3.jpg

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt viser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket.


 

Forskningsnyheter fra AHO:

Hva kan vi lære av arktiske arkitekter og urbanister?

Hundre arkitekter, planleggere, forsker og arkitektstudenter utvekslet erfaringer og betraktninger knyttet til design av byrom i ulike arktiske territorier. Temaet for samlingen var utforming av arktiske byrom.

Deltakere på åpningsseminaret av Bymiljøarkivet besøker arkivet for første gang og studerer innholdet der.

Bymiljøarkivet på AHO har åpnet

Bymiljøarkivet er nå tilgjengelig for forskere, stipendiater, masterstudenter, skribenter og interesserte fagpersoner. Arkivet inneholder materiale fra nyere, norsk planhistorie.

Forskerintervju – Even Smith Wergeland: Bærekraft i bredden – fra hageby til lydstudio


Forskningskommunikasjonen har kommet for å bli, og et viktig ledd i dette er å bli bedre kjent med forskerne våre her på AHO. Vi starter opp en serie med forskerintervjuer, og først ut er Even Smith Wergeland. Vi tok en prat om bokprosjektene hans og hva slott fra 1700-tallet kan ha med musikkstudio å gjøre.