fbpx Forskning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskning

forskning_aho_3.jpg
forskning_aho_3.jpg

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt viser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket.


 

Forskningsnyheter fra AHO:

Forskerintervju – Even Smith Wergeland: Bærekraft i bredden – fra hageby til lydstudio


Forskningskommunikasjonen har kommet for å bli, og et viktig ledd i dette er å bli bedre kjent med forskerne våre her på AHO. Vi starter opp en serie med forskerintervjuer, og først ut er Even Smith Wergeland. Vi tok en prat om bokprosjektene hans og hva slott fra 1700-tallet kan ha med musikkstudio å gjøre. 

– For å gjøre optimale og bærekraftige endringer av historiske bygg, for fremtiden, må man vite mye om bygget man skal endre.

AHO har i sterk konkurranse fått tildelt nesten 12 millioner fra Norges Forskningsråd til forskningsprosjektet Provenance Projected ledet av professor Mari Lending. Prosjektet gjør noe helt nytt ved å overføre proviensbegrepet som garanterer eierskapshistorikken og autentisiteten til løse gjenstander som kunstverk og arkeologiske objekter til arkitekturfeltet. 

Hvordan kan vi designe for et bedre møte mellom familier og barnevernet?

Psykolog Audun Formo Hay skal forske på møtet mellom familier og barnevernet, og om alt det usagte og usynlige som skjer i en slik komplisert mellommenneskelig relasjon. Prosjektet er et nybrottsarbeid i krysningspunktet mellom design, systemtenkning og psykologi.