fbpx Forskning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt viser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket.

forskning_aho_3.jpg
forskning_aho_3.jpg

Forskningsnyheter fra AHO:

Mosse Sjaastad vinner hederspris for sitt bidrag til designfaget

Førsteamanuensis Mosse Sjaastad ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er tildelt årets Klassikerpris fra Grafill. Hun får prisen for sin innflytelse på interaksjonsdesign som fagfelt og skjellsettende undervisning i faget.   

Bilde av Oslos havnefront med operaen, Munch-museet pg Deichman bibliotek.

Fem grep for strategisk ledelse av byer

Skal mål og visjoner for byutvikling bli til virkelighet, må arbeidet ledes. Forskere ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har identifisert fem kjennetegn på vellykket strategisk byledelse.  

Lokalbefolkning langs Nilen

Skal bruke lokalkunnskap til å sikre verden vann

Mer enn to milliarder av jordens befolkning risikerer å miste tilgang på rent vann. Forskerne Janike Kampevold Larsen og Anders Ese vil prøve ut tiltak for å redusere sårbarheten i utsatte vannsystemer. Det vil de gjøre sammen med lokalbefolkningen.