fbpx Forskning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Forskning

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt viser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket.

forskning_aho_3.jpg
forskning_aho_3.jpg

Forskningsnyheter fra AHO:

Re:Source Pavilion «Fletning»: The student’s visualization

AHO bidrar i verdenskonferansen for trekonstruksjoner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er godt representert på årets verdenskonferanse for trekonstruksjoner (WCTE 2023). Konferansen holdes i Oslo, 19. til 22. juni. Les mer om AHOs bidrag til konferansen her. 

Hva kan vi lære av arktiske arkitekter og urbanister?

Hundre arkitekter, planleggere, forsker og arkitektstudenter utvekslet erfaringer og betraktninger knyttet til design av byrom i ulike arktiske territorier. Temaet for samlingen var utforming av arktiske byrom.

Deltakere på åpningsseminaret av Bymiljøarkivet besøker arkivet for første gang og studerer innholdet der.

Bymiljøarkivet på AHO har åpnet

Bymiljøarkivet er nå tilgjengelig for forskere, stipendiater, masterstudenter, skribenter og interesserte fagpersoner. Arkivet inneholder materiale fra nyere, norsk planhistorie.