fbpx Application and admission | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Executive Master of Systems Oriented Design

The master’s degree in systems-oriented design accepts applicants every other year, and the next admission will take place in summer 2021. You can also apply for admission to individual modules if there are available places. Please apply for admission to this programme via Søknadsweb. See below for more details. If you have any questions, please send them to evu@aho.no.
 

Requirements for ordinary admission

Applicants must have

 • a minimum of 180 credits (ECTS) from a university college or a university, primarily in the form of a completed (bachelor’s) degree;
 • at least two years of relevant work experience; and
 • ​sufficient English language skills.
 

Requirements for admission on the basis of prior learning and work experience

Applicants must have
 • EITHER a minimum of 120 credits (ECTS) from a university college or a university;
 • extended, relevant work experience (based on an individual assessment)
 • OR a master’s degree (of min. 300 ECTS), which can make up for a lack of work experience; and
 • sufficient English language skills.
 

How to calculate work experience

 • Each job must have been uninterrupted for at least six months in a position that is at least 50% full-time-equivalent.
 • The work experience must have occurred after you turned 18 years old.
 • The amount of work experience will be converted to that of a full-time-equivalent position. Hence, if you have been employed in a position equivalent to 50% of a full-time job, you will need four years of working experience to qualify as a candidate for ordinary admission.
 • Work experience must be documented with certificates specifying period of employment and percentage of full-time equivalent
 

What is a motivation letter?

 • We want you to state your professional and personal reasons for wanting to study in this programme.
 • The letter should be a maximum of one A4 page.
 

Language

 • The language of instruction is English, and the programme requires good English skills, both written and oral.
 

Application deadline

 • For the main admission in June 2021, we received applications from many qualified applicants. We still have a few spaces for the program, and we practice continuous admission until the program starts in mid-September 2021.
 • It is also possible to apply for admission to one or more individual modules. Admission for individual modules takes place continuously until the program starts in mid-September 2021. Please see the study plan and the timetable for information regarding the modules that are offered next semester.
 • If you are interested in applying for individual modules, please contact us by e-mail: evu@aho.no
Videreutdanningsmaster i systemorientert design har opptak annethvert år, hvor neste opptak vil skje våren 2021. Man kan også søke seg inn på enkeltmoduler, hvis det er ledige plasser. Når man skal søke på studiet, gjør man det via Søknadsweb, som det står mer om nederst på denne nettsiden. Eventuelle spørsmål vedrørende dette kan sendes til evu@aho.no.
 

Opptakskrav for ordinært opptak

Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (bachelor).
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
 • Tilstrekkelige språkkunnskaper i engelsk
 

Opptakskrav for realkompetanse

Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet.
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering).
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 • Tilstrekkelige språkkunnskaper i engelsk
 

Slik beregner du yrkeserfaring

 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.

Hva er et motivasjonsbrev?

 • Vi ønsker at du skal gi en faglig og personlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
 • Max en A4 side.
 

Forkunnskaper

 • Som beskrevet over, er det er krav til relevant utdanning, yrkeserfaring og språkkunnskaper. 
 • Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens andre allerede har en master.

Språk

 • Undervisningsspråket er engelsk og studiet krever gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Søknadsfrist

 • Søknadsfristen for denne videreutdanningsmasteren ved AHO er våren 2021 (eksakt dato annonseres snart), men vi praktiserer opptak fram til studiestart om det er ledige plasser. 
 • Det er også mulig å melde seg opp til en enkeltmodul, hvis det er ledige plasser. Opptaket skjer fortløpende før studiestart. Sjekk studieplanen for hvilke moduler som er gjeldende for kommende semester. 
 

Slik søker du 


1_7_2.png

Log in to Søknadsweb

Log in to Søknadsweb to register as an AHO applicant. 

After registering, you will receive an email with your login details. 


 

1_7_2.png

Logg deg inn på Søknadsweb


Logg deg på Søknadsweb for å registerer deg som søker til AHO.

Etter registreringen kommer du til å få en e-post med innloggingsinformasjon. 

Du kan registrere din søknad når søknadsfristen nærmer seg.

Søknadsfristen er 16 mai. 
 

2_5_2.png

Send in documentation

 • Copies of complete diploma and/or transcripts that corresponds with the required credits
 • Motivation letter
 • CV and documentation of professional experience. The professional experience must be documented with certificates specifying period of employment and percentage of full-time equivalent

2_5_2.png

Last opp dokumentasjon 

 • Vedlegg på relevant utdanning som tilsvarer antall studiepoeng som kreves 
 • Motivatsjonsbrev
 • CV and documentation of professional experience. The professional experience must be documented with certificates specifying period of employment and percentage of full-time equivalent

3_5_2.png

After we have recieved your application

Your application will be assessed by an academic committee.

Log in to Søknadsweb to see the status of your application.
 

3_5_2.png

Etter søknadsfristen


Din søknad vurderes av en faglig kommite.

Logg inn på Søknadsweb for å sjekke statusen på din søknad.

Spørsmål kan sendes til evu@aho.no