fbpx Application and admission | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Executive Master of Systems Oriented Design

There are two admissions to the Executive Master of System Oriented design: Applying for the full degree or selecting individual modules. The two admission processes have different application processes and deadlines. On this page you can read more on how to apply and learn about the admission requirements.
 

Application to Executive Master Degree:

Admissions occur every other year. The next intake is in 2024, with classes commencing in spring 2025.
 • Application portal opens: October 1, 2024
 • Application deadline: November 5, 2024
 • 2025: Program begins
Apply through Søknadsweb.
 

Application to individual modules:

The modules have different start dates. Check the study plan to see which modules apply to the upcoming semester.

Application periods are as follows:
Start in January: Applications open from June 1 to November 1.
Start in March and April: Applications open from October 1 to January 1.
Start in August: Applications open from December 1 to June 1.
Start in October: Applications open from March 1 to June 1.

Apply through Nettskjema for induvidual modules here.

 

Admission requirements

For admission to the experiential master's program and individual modules at AHO, you must provide documentation of the following:

Formal Education

The formal admission requirement for the experiential master's program is one of the following degrees:

In special cases, the third year of formal studies can be replaced with additional relevant experience.

Professional experience

At least 2 years of relevant professional experience must be documented. Education at the master's level (300 ECTS credits) can replace the requirement for professional experience.

Professional experience may include paid and/or unpaid work, employment or positions in voluntary organizations, and similar roles. Examples of acceptable documentation include employer certificates, documents from the Tax Administration, or other public authorities.

AHO assesses whether the work is considered relevant for the study program through individual evaluation.

Here's how you calculate professional experience:

 • Each job must have been continuous for at least six months in a minimum 50% position.
 • The professional experience must have been gained after turning 18 years old.
 • Professional experience is converted to full-time equivalent, so if you, for example, have only worked in a 50% position, you must have worked for 4 years.
Motivation Letter

We would like you to provide an academic rationale for why you are applying to the study program. What knowledge and skills do you possess, and what do you aim to acquire? Are you seeking professional development in your current field, or do you aspire to undertake different tasks upon completing the program?
Limit your response to one A4 page.

Curriculum Vitae (CV)

Your CV should provide details about your education and relevant work experience. It can be in English or a Nordic language. There are no specific requirements regarding the format of the CV.

Language

The language of instruction is English, and the program requires proficient English skills both written and oral. Applicants must therefore also meet the general language requirements in English.

See options for documentation of English proficiency here.

Questions?

Please contact the Admission Office: admission@aho.no
Videreutdanningsmaster i systemorientert design har opptak annethvert år, hvor neste opptak vil skje våren 2021. Man kan også søke seg inn på enkeltmoduler, hvis det er ledige plasser. Når man skal søke på studiet, gjør man det via Søknadsweb, som det står mer om nederst på denne nettsiden. Eventuelle spørsmål vedrørende dette kan sendes til evu@aho.no.
 

Opptakskrav for ordinært opptak

Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (bachelor).
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
 • Tilstrekkelige språkkunnskaper i engelsk
 

Opptakskrav for realkompetanse

Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet.
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering).
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 • Tilstrekkelige språkkunnskaper i engelsk
 

Slik beregner du yrkeserfaring

 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.

Hva er et motivasjonsbrev?

 • Vi ønsker at du skal gi en faglig og personlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
 • Max en A4 side.
 

Forkunnskaper

 • Som beskrevet over, er det er krav til relevant utdanning, yrkeserfaring og språkkunnskaper. 
 • Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens andre allerede har en master.

Språk

 • Undervisningsspråket er engelsk og studiet krever gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Søknadsfrist

 • Søknadsfristen for denne videreutdanningsmasteren ved AHO er våren 2021 (eksakt dato annonseres snart), men vi praktiserer opptak fram til studiestart om det er ledige plasser. 
 • Det er også mulig å melde seg opp til en enkeltmodul, hvis det er ledige plasser. Opptaket skjer fortløpende før studiestart. Sjekk studieplanen for hvilke moduler som er gjeldende for kommende semester. 
 

Slik søker du 


1_7_2.png

Logg deg inn på Søknadsweb


Logg deg på Søknadsweb for å registerer deg som søker til AHO.

Etter registreringen kommer du til å få en e-post med innloggingsinformasjon. 

Du kan registrere din søknad når søknadsfristen nærmer seg.

Søknadsfristen er 16 mai.