fbpx Application and admission | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Executive Master of Systems Oriented Design

Admissions to The Executive Master of Systems Oriented Design happens once every two years.
Please contact opptak@aho.no if you have any questions about the admission.

Application to programme:
Apply through Nettskjema for the full study programme here.
We practice admissions up until the courses start, as long as there are places available.

Application to individual modules:
Apply through Nettskjema for induvidual modules here.
Please see the study plan and the timetable for information regarding the modules that are offered next semester.

We practice admissions up until the courses start, as long as there are places available.


Requirements for ordinary admission

Applicants must have:

 • a minimum of 180 credits (ECTS) from a university college or a university, primarily in the form of a completed (bachelor’s) degree;
 • at least two years of relevant work experience; and
 • ​sufficient English language skills. Please find more information on the requirements here.
 • Motivation letter


Requirements for admission on the basis of prior learning and work experience

Applicants must have:
 • EITHER a minimum of 120 credits (ECTS) from a university college or a university;
 • extended, relevant work experience (based on an individual assessment)
 • OR a master’s degree (of min. 300 ECTS), which can make up for a lack of work experience; and
 • sufficient English language skills. Please find more information on the requirements here.
 • Motivation letter


How to calculate work experience

 • Each job must have been uninterrupted for at least six months in a position that is at least 50% full-time-equivalent.
 • The work experience must have occurred after you turned 18 years old.
 • The amount of work experience will be converted to that of a full-time-equivalent position. Hence, if you have been employed in a position equivalent to 50% of a full-time job, you will need four years of working experience to qualify as a candidate for ordinary admission.
 • Work experience must be documented with certificates specifying period of employment and percentage of full-time equivalent


Language

Document your English skills through one of the following options:
 • TOEFL iBT: (Test of English as a Foreign Language) or TOEFL iBT Special Home Edition with a minimum score of 80 points. AHO TOEFL code: 5000
 • IELTS Academic version, International English Language. Testing Service, British Council or IDP, with an overall band score of  minimum 6.5 points
 • Certificate in Advanced English or Certificate of Proficiency in English from University of Cambridge
 • Pearson PTE Academic: Pearson test of English Academic or Pearson Academic online test. Minimum overall score of 74 with at least 65 in each component (listening, reading, speaking and writing).The test results can not be more than 2 years old, i.e. 1 February 2021.
There are some exeptions from the English requirements, for example for Scandinavian applicants. Click here.
 

What is a motivation letter?

 • We want you to state your professional and personal reasons for wanting to study in this programme.
 • The letter should be a maximum of one A4 page.
Videreutdanningsmaster i systemorientert design har opptak annethvert år, hvor neste opptak vil skje våren 2021. Man kan også søke seg inn på enkeltmoduler, hvis det er ledige plasser. Når man skal søke på studiet, gjør man det via Søknadsweb, som det står mer om nederst på denne nettsiden. Eventuelle spørsmål vedrørende dette kan sendes til evu@aho.no.
 

Opptakskrav for ordinært opptak

Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av avsluttet grad/utdanning (bachelor).
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
 • Tilstrekkelige språkkunnskaper i engelsk
 

Opptakskrav for realkompetanse

Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet.
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering).
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 • Tilstrekkelige språkkunnskaper i engelsk
 

Slik beregner du yrkeserfaring

 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.

Hva er et motivasjonsbrev?

 • Vi ønsker at du skal gi en faglig og personlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
 • Max en A4 side.
 

Forkunnskaper

 • Som beskrevet over, er det er krav til relevant utdanning, yrkeserfaring og språkkunnskaper. 
 • Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens andre allerede har en master.

Språk

 • Undervisningsspråket er engelsk og studiet krever gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Søknadsfrist

 • Søknadsfristen for denne videreutdanningsmasteren ved AHO er våren 2021 (eksakt dato annonseres snart), men vi praktiserer opptak fram til studiestart om det er ledige plasser. 
 • Det er også mulig å melde seg opp til en enkeltmodul, hvis det er ledige plasser. Opptaket skjer fortløpende før studiestart. Sjekk studieplanen for hvilke moduler som er gjeldende for kommende semester. 
 

Slik søker du 


1_7_2.png

Logg deg inn på Søknadsweb


Logg deg på Søknadsweb for å registerer deg som søker til AHO.

Etter registreringen kommer du til å få en e-post med innloggingsinformasjon. 

Du kan registrere din søknad når søknadsfristen nærmer seg.

Søknadsfristen er 16 mai.