fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Exchange studies from AHO

Students at AHO have the opportunity to spend one or two semesters as an exchange student with one of our more than 50 partner schools around the world. Going on exchange can be a rewarding and fun experience – remember to plan in time!

New partner schools for 2023 added. See full list of new schools here. 

See general information about exchange studies from AHO here.

Utveksling fra AHO

Du har mulighet til å reise på utveksling ett eller to semester til en av AHOs over 50 samarbeidsskoler. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende og gøy - husk å planlegge i tide!
 


How to apply

 

Slik søker du

1. Select your destination
Choose between our many partner institutions around the world. You can apply for up to three schools in prioritized order.
 
2. Apply before 1. February / 15. September
Complete the application form within the application deadline, and submit it together with your portfolio.
 

1. Velg studiested
Velg mellom våre mange læresteder verden over. Du kan velge inntil tre skoler i ønsket rekkefølge.

2. Søk innen 1. februar / 15. september
Fyll ut søknadsskjema innen fristen og lever det sammen din portefølje.

3. Secure approval
Secure a guarantee from both AHO and the host institution that your chosen courses during the exchange period will be approved.
 
4. Await the results of the internal application round
If you are approved as a candidate for academic exchange, read about the application procedure on the information pages for your study program found above.

3. Få godkjenning
Få garanti av både AHO og vertsinstitusjonen for at kursene du tar på utveksling blir godkjent. 

4. Vent på tilbakemelding 
Blir du godkjent som kandidat for utveksling, les om søknadsprosedyre på informasjonssidene under Ark/Des/Landskap over.

5. Make the necessary practical arrangements
Apply for student loan, travel grant or language scholarship (for preparatory language courses). Apply for a visa, if needed.
 
6. Travel!
Gain new perspectives, language skills, friends and experiences.

5. Fiks det praktiske 
Søk lån, stipend, reisestøtte og språkstipend (om du tar forberedende språkkurs). Søk evt. visum.

6. Reis!
Få nye faglige perspektiver, språkkunnskaper, venner og erfaringer.