fbpx 40 130 GK 3 Byboligen. | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

40 130

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK 3 Byboligen.
Credits: 
18
Course code: 
40 130
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2018 Autumn
Assessment semester: 
2018 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Christine Petersen
Espen Surnevik
Required prerequisite knowledge

Må ha bestått introduksjonskurset i Arkitektur (studiodelen av GK1 og GK2)

Course content

Det overordnede mål for 2. år er integrasjon av de emnene som utgjør de viktigste elementene i prosjektering av byggverk, gjennom en konseptuell tilnærming til prosjektarbeid. Det blir lagt vekt på forhold mellom idé, rom, konstruksjon, og materialitet. Semestertema for kurset er boligarkitektur. Semesteroppgavenes program tar for seg boligen som grunnleggende typologi der sosiale hensyn, stedstilhørighet og økonomi spiller avgjørende roller. Boligens program studeres med henblikk på fleksibilitet og ulike boformer. Et viktig aspekt ved programmets tilnærming er hvordan generalitet kan sikre langtidsbruk og innby til endring av boform.

Learning outcome

Kunnskap ∙ Kunnskap om grunnleggende konsepter i moderne og samtidig arkitektur ∙ Kunnskap om konstruktive prinsipper og konstruktiv idéer ∙ Kunnskap om kontekstuell tilnærming og tomteanalyser ∙ Kunnskap om klimaskallets arkitektoniske rolle ∙ Kunnskap om materialenes arkitektoniske roller Ferdigheter ∙ prosjeksjonstegninger ∙ manuelle og digitale fremstillingsteknikker ∙ skala modellbygging Generelle ferdigheter ∙ evne til å utvikle konseptuelle hovedgrep ∙ evne til å ta og argumentere for egne valg ∙ evne til realisere hovedgrep gjennom arkitektonisk form, materialer og løsninger

Working and learning activities

Andre år introduserer studenten for integrert arkitekturprosjektering gjennom en estetisk syntese av romlige grep, konstruktive idéer, materialegenskaper og tekniske løsninger. Disse introduseres gjennom forelesninger og bearbeides gjennom kortere hurtigoppgaver, før de blir iverksatt i prosjektarbeid. Prosjektene gjennomgåes i mindre og større grupper gjennom semesteret. Det legges vekt på utvikling av «sidemannskritikk» der studentene fungerer som kritikker for hverandre.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Required Midterm
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment: Midterm
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
LecturesAttendance and participation in lectures is expected, and absence may influence the evaluation
WorkshopsAttendance and participation in workshop are expected, and absence may influence the evaluation
Evaluation (mid term)Attendance and participation in reviews are expected and absence may influence the evaluation
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Attendance and participation in lectures is expected, and absence may influence the evaluation
Workload activity:Workshops
Comment:Attendance and participation in workshop are expected, and absence may influence the evaluation
Workload activity:Evaluation (mid term)
Comment:Attendance and participation in reviews are expected and absence may influence the evaluation