fbpx 40 130 GK 3 Byboligen | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

40 130

Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK 3 Byboligen
Credits: 
18
Course code: 
40 130
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Autumn
Assessment semester: 
2019 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Christine Petersen
Espen Surnevik
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av GK1 og GK2. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i GK1 og GK2.

Course content

Det overordnede mål for 2. år er integrasjon av de emnene som utgjør de viktigste elementene i prosjektering av byggverk, gjennom en konseptuell tilnærming til prosjektarbeid. Det blir lagt vekt på forhold mellom idé, rom, konstruksjon, og materialitet. Semestertema for kurset er boligarkitektur. Semesteroppgavenes program tar for seg boligen som grunnleggende typologi der sosiale hensyn, stedstilhørighet og økonomi spiller avgjørende roller. Boligens program studeres med henblikk på fleksibilitet og ulike boformer. Et viktig aspekt ved programmets tilnærming er hvordan generalitet kan sikre langtidsbruk og innby til endring av boform.

Learning outcome

Kunnskap ∙ Kunnskap om grunnleggende konsepter i moderne og samtidig arkitektur ∙ Kunnskap om konstruktive prinsipper og konstruktiv idéer ∙ Kunnskap om kontekstuell tilnærming og tomteanalyser ∙ Kunnskap om klimaskallets arkitektoniske rolle ∙ Kunnskap om materialenes arkitektoniske roller Ferdigheter ∙ prosjeksjonstegninger ∙ manuelle og digitale fremstillingsteknikker ∙ skala modellbygging Generelle ferdigheter ∙ evne til å utvikle konseptuelle hovedgrep ∙ evne til å ta og argumentere for egne valg ∙ evne til realisere hovedgrep gjennom arkitektonisk form, materialer og løsninger

Working and learning activities

Andre år introduserer studenten for integrert arkitekturprosjektering gjennom en estetisk syntese av romlige grep, konstruktive idéer, materialegenskaper og tekniske løsninger. Disse introduseres gjennom forelesninger og bearbeides gjennom kortere hurtigoppgaver, før de blir iverksatt i prosjektarbeid. Prosjektene gjennomgåes i mindre og større grupper gjennom semesteret. Det legges vekt på utvikling av «sidemannskritikk» der studentene fungerer som kritikker for hverandre.

Curriculum

Kurset har ikke et obligatorisk pensum.

Anbefalt litteratur er:

Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. Andrea Deplazes. Birkhauser Verlag AG, 2013.

Planning Architecture: Dimensions and Typologies. Bert Bielefeld. Birkhauser Verlag AG, 2016.

Modern Construction Handbook. Fifth Edition. Andrew Watts. Birkhauser. 2018.

Floor Plan Manual. Housing. Oliver Heckmann. Birkhauser, 2017.

Le Corbusier: Houses. Tadao Ando. Toto, 2001.

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet RequiredAttendance and participation in workshops, reviews and lectures recorded and is mandatory.
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:Attendance and participation in workshops, reviews and lectures recorded and is mandatory.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualPass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:
Workload activityComment
AttendanceAttendance and presence in the studio beyond mandatory requirements is expected.
ExcursionParticipation on excursion is expected. Students who do not have the opportunity to participate will be assigned a task that will help to compensate for the academic benefit of the excursion.
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment:Attendance and presence in the studio beyond mandatory requirements is expected.
Workload activity:Excursion
Comment:Participation on excursion is expected. Students who do not have the opportunity to participate will be assigned a task that will help to compensate for the academic benefit of the excursion.