fbpx 61 131 Landskapsmedia - Terrengutforming | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 131 Landskapsmedia - Terrengutforming

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Landskapsmedia - Terrengutforming
Credits: 
6
Course code: 
61 131
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2019 Autumn
Assessment semester: 
2019 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2018
Person in charge
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår.

Course content

Emnet gir en innføring i geomorfologi, herunder vannets rolle i utformingen av landskapet. Studenten introduseres for verktøy og metoder for terrengutforming, herunder kotering. 

Learning outcome

Kunnskap 

  • Grunnleggende kunnskap om geomorfologi 
  • Kunnskap om verktøy og metoder for terrengutforming
  • Kunnskap om sentrale begreper om terrengutforming, herunder massebalanse 

Ferdigheter

  • Evne til å analysere og gjengi et landskaps geomorfologi 
  • Evne til å forme og manipulere terrenget og forstå konsekvensene av det.

Generell kompetanse

  • Kunne anvende forståelsen av geormorfologi i utformingen av terreng
  • Kunne anvende verktøy og metoder til utformingen av terreng,
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger og prosjektarbeid. Prosjektarbeidene skal resultere i ukentlige innleveringer på Moodle

Curriculum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Presence required Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Presence required
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)IndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment: