fbpx 61 131 Landskapsmedia: Landskap- og terrengforming | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 131 Landscape Media: Landscape and Terrain Forming

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Landskapsmedia: Landskap- og terrengforming
Credits: 
6
Course code: 
61 131
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Autumn
Assessment semester: 
2020 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Required prerequisite knowledge

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår.

Course content

Studenten introduseres for verktøy og metoder for terrengutforming.

Learning outcome

Kunnskaper

  • Kunnskap om verktøy og metoder for terrengutforming
  • Kunnskap om sentrale begreper innen terrengutforming

Ferdigheter

  • Evne til å analysere og gjengi landskapets former /landskapsformer
  • Evne til å forme og manipulere terrenget og forstå konsekvensene av det

Generell kompetanse

  • Kunne anvende forståelsen av landskapets oppbygging og form i utformingen av terreng
  • Kunne anvende verktøy og metoder til utformingen av terreng
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, eget prosjektarbeid, modellstudier og feltarbeid. Prosjektarbeidene skal resultere i innleveringer på Moodle.

Curriculum

Anbefalt pensum

E Gabrielsen 1982, Terrengforming, presentasjon og beregning.

Petschek, Peter. 2008. Grading for landscape architects and architects. Basel: Birkhäuser.

Marsh, William M., and Jeff Dozier. 1981. Landscape, an introduction to physical geography. Reading, Mass: Addison-Wesley.

Martin Prominski and Antje Stokman, River Space Design: Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers 

Jill Desimini, and Charles Waldheim, Cartographic Grounds: Projecting the landscape imaginary 

Zimmermann Astrid 2012, Planning Landscape, Dimensions, Elements, Typologies 
 

Mandatory courseworkCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home ExaminationIndividualA-F
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:Individual
Grading scale:A-F
Comment: