fbpx 61 131 Landskapsmedia: Landskaps- og terrengforming | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

61 131 Landscape Media: Landscape and Terrain Forming

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Landskapsmedia: Landskaps- og terrengforming
Course code: 
61 131
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2024 Autumn
Assessment semester: 
2024 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2024
Person in charge
Erik Munkebye
Required prerequisite knowledge

Du må ha bestått følgende emner: 

61 110 Form - Landskapslaboratorium

61 120 Form - Parklaboratorium

Course content

Studenten introduseres for verktøy og metoder for terrengutforming.

Learning outcome

Etter bestått emne skal du sitte igjen med følgende kunnskap:

  • Kunnskap om verktøy og metoder for terrengutforming
  • Kunnskap om sentrale begreper innen terrengutforming

Du skal ha opparbeidet deg følgende ferdigheter:

  • Evne til å analysere og gjengi landskapets former/landskapsformer
  • Evne til å forme og manipulere terrenget og forstå konsekvensene av det

Du skal ha tilegnet følgende kompetanse:

  • Kunne anvende forståelsen av landskapets oppbygging og form i utformingen av terreng
  • Kunne anvende verktøy og metoder til utformingen av terreng
Working and learning activities

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, eget prosjektarbeid, modellstudier og feltarbeid. Prosjektarbeidene skal resultere i innleveringer på Moodle.

Fysisk oppmøte til undervisning, veiledning og andre undervisningsaktiviteter er forventet og nødvendig for å oppfylle læringsutbytte. 

Curriculum

Litteraturliste vil være tilgjengelig i Leganto

 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-A-F
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment: