fbpx GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder
Course code: 
70 141
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2017 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Steinar Killi
Required prerequisite knowledge

Emnet er obigatorisk for 4. semester Master i design

Course content

Kurset fokuserer på design fysiske produkter, fra designbrief, via kreative og analytiske metoder til faktisk produksjon. De mest vanlige produksjonsmetodene blir dekket gjennom korte prosjekter spesielt tilrettelagt for de enkelte produksjonsmetodene.

Learning outcome

Kunnskap
Studentene skal kunne anvende kjente tilvirkningsmetoder som sprøytestøping, ekstrudering, formblåsing, samt nyere produksjonsmetoder som additive manufacturing/3-d printing i reelle praktiske situasjoner

Ferdigheter
Studentene skal kunne anvende metoder som gigamapping, forecasting, backcasting, AICE, 3B analyse og merkevare bygging. Tidligere presenterte metoder og verktøy som skissing og bruk av CAD øves med høy intensivitet gjennom hele kurset.
Presentasjon teknikker som Petcha Kutcha øves gjennom kurset.

Working and learning activities

Forelesninger, korte prosjekter over en dag og lengre prosjekter over 3 uker. Individuelt arbeid og i grupper. Diverse workshops og datakurs.

Courseworks requiredPresence requiredComment
5Not required5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Courseworks required:5
Presence required:Not required
Comment:5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene.
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Portfolio assessment (Vurderingsmappe)-A-F5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene. Alle 5 moduler må beståes for at semesteret skal kunne godkjennes
Vurderinger:
Form of assessment:Portfolio assessment (Vurderingsmappe)
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:5 prosjekter skal leveres, presenteres og evalueres av eksterne sensorer. Karakter settes som et snitt av de fem prosjektene. Alle 5 moduler må beståes for at semesteret skal kunne godkjennes