fbpx 70 141 GK4 - Industridesign i kontekst | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

70 141 GK4 Methods and technology in the design process

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 - Industridesign i kontekst
Course code: 
70 141
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2020 Spring
Assessment semester: 
2020 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2020
Person in charge
Steinar Killi
Required prerequisite knowledge

Gjennomført alle emner i GK1, GK2 og GK3, ved å ha oppfylt krav til oppmøte og innleveringer.

 

 

 

Course content

Industridesigneren jobber innenfor flere kontekster; med bedrifter, deltar i konkurranser, som entreprenører og i forskningsteam. Industridesign i kontekst utforsker disse mulighetene gjennom raske moduler på tre uker. Alle har fysiske produkter som sluttleveranse, men prosess og hensikt er forskjellig. Samtidig søkes det å gi innsikt i de forskjellige produksjonsprosessene som er tilgjengelig i dag. Formgiving og oppøvelse av estetiske ferdigheter er sentralt i alle modulene.

Learning outcome

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne anvende kjente tilvirkningsmetoder som:

 • Sprøytestøping
 • Ekstrudering
 • Formblåsing
 • Additive manufacturing/3D  printing

FERDIGHETER
Studentene skal kunne anvende metoder som:

 • Gigamapping,
 • AICE
 • 3B analyse
 • Merkevare bygging
 • Skissing  
 • CAD øves med høy intensivitet gjennom hele kurset.

   

GENERELL KOMPETANSE

 • Kjennskap til forskjellige kontekster en industridesigner kan jobbe i
 • Ulike produksjonsprosessers innvirkning på design prosessen
Working and learning activities

Undervisningen bygges opp med forelesninger, korte prosjekter over en dag og lengre prosjekter over 3 uker. Det legges opp til både individuelt arbeid og gruppearbeid. Kurset inneholder også diverse workshops og datakurs.

Det er lagt opp til en ekskursjon hvor Norske industribedrifter på Vestlandet besøkes. Turen er frivillig, de som ikke deltar vil få alternative relevante arbeidsoppgaver.

Kurset består av 5 moduler med hvert sitt separate prosjekt. Hver modul har en avsluttende innlevering som sensureres med karakteren A-F. Sluttkarakteren for semesteret er et snitt av disse karakterene. 

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignment-A-F
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:
Workload activityComment
Attendance
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Attendance
Comment: