fbpx GK4 Metoder og teknologi i designprosessen | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

GK4 Metoder og teknologi i designprosessen

Credits: 
18
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK4 Metoder og teknologi i designprosessen
Course code: 
70 141
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Gjennomført de første tre semestrene på AHO eller tilsvarende

Course content

Metoder og teknologi i design prosessen handler om fysiske produkter og studentene jobber med å utvikle produkter for forskjellige produksjonsmetoder; sprøytestøping, formblåsing, ekstrudering, og additive manufacturing. Det jobbes i 4 ukers moduler, to moduler i grupper og to moduler individuelt. Det stilles krav til å visualisere design prosessen og ta konsepter så langt frem til produksjonsgrunnlag som mulig.

Learning outcome

Kunnskaper:
Estetikk; Gi studenten kunnskap om estetiske virkemidler, særlig relatert til aktuelle produksjonsmetoder. Formgiving i forskjellige kontekster; feks familietilhørighet, abstraherte verdier,
Designmessig tilnærming; Gi studenten kunnskap om metodiske tilnærminger for produktutvikling samt bruk av disse i designprosessen, og en generell kompetanse for å kunne se sammenhenger og tenke helhetlig. Samt kunne anvende dette i utviklingen av produkter
Bærekraft; Gi studenten kunnskap om sammenhengen mellom produksjon og forbruk. LCA er sentralt Etikk; Gi studenten kunnskap om produksjonsforhold materialutnyttelse som er sentralt i en helhetlig designprosess. Kultur og samfunnsforståelse; Gi studenten kunnskap og innsikt i bedriftskultur og designerens rolle i dagens samfunn.
Verktøy og metoder; utvikle studentens ferdigheter innenfor klassiske metoder som tegning og CAD, samt introdusere aktuell designmetodikk. Material og teknologi forståelse; Gi studenten kunnskap om materialer og produksjonsmetoder som er i bruk i dag og som er under utvikling (Additive manufacturing). Ferdigheter; Gi studenten mulighet til å øve sentrale ferdigheter som tegning, CAD, og visualisering.

Working and learning activities

Estetikk ; Gjennom formgiving av fysiske produkter, i 2D ved tegning og 3D vha CAD, leire, skum og rapid prototyping. Hyppige diskusjoner og utvikling av begrepsapparatet gjennom praktiske øvelser
Designmessig tilnærming; Gjennom forelesninger og møte med bedrifter og praktiserende designere
Bærekraft; Diskusjon, gjesteforelesninger og bedriftsbesøk.
Etikk; Gjesteforelesninger og diskusjoner
Kultur og samfunnsforståelse; Diskusjoner, gjennomganger, bedriftsbesøk
Verktøy og metoder; introduksjon av metoder gjennom praktiske øvelser og forelesninger. Bruk av verktøy som CAD og additive manufacturing teknologi.
Kommunikasjon; Presentasjoner, delgjennomganger,
Material og teknologi forståelse; Forelesninger, selvstendig arbeid, aktiv bruk av produksjonsmetoder, simulert og reelt, bedriftsbesøk.
Ferdigheter; Produktutviklingen itereres tre ganger, forskjellige produkter/produksjonsmetoder, forskjellige verktøy repeteres gjennom semesteret.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-A-FSe Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:Se Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Workload activity
Lectures
Group work
Individual problem solving
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Workload activity:Group work
Workload activity:Individual problem solving