fbpx 2016 Vår | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

2016 Vår

Start semester

Triennale Studio – Recycling Space “After Belonging”

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Triennale Studio – Recycling Space “After Belonging”
Course code: 
60 608
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
English
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

This studio is developed in relation to the forthcoming Oslo Architecture Triennial (OAT) due to take place in the fall of 2016. The main assignment will be to identify an urban setting and the public potential of an existing structure/infrastructure adaptable for the programming and design of a space ‘After Belonging’. The space will host discussions and debates, as well as other activities, yet to be defined, during the course of the Triennial.

In 2016, the OAT will explore the question of “After Belonging” through A Triennale In Residence, On Residence and the Ways We Stay in Transit. As explained in OAT2016’s curators initial statement: ‘facing realities such as global migration, increased circulation of objects and information, and precarious conditions of transit, architects and designers need to develop new and alternative strategies for planning and shaping residential spaces – temporary and permanent homes – of tomorrow’s cities.’ The studio will explore the theme of “After Belonging” with a particular focus on the Nordic Region and especially in Oslo.
BI-/TRIENNIALISM; In parallel to the local research and design work, the studio will investigate the global phenomenon itself; the evolution of the radically expanding Biennial and Triennial culture in architecture and art, and its implication for the host cities in terms of proactive branding strategies, urban identity, local impact and its after effects.

Multifaceted, the studio will engage 3 phases developing a research-based design, as group assignments and individual projects.
A final phase of implementation will remain open pending on budget and legal requirements. One spatial concept will be selected by jury, developed and implemented 1:1, on site or if needed, transferred to alternative location.

Phase 1_ Explore the concept of “After Belonging” and its implication for contemporary architecture and on the scale of the city.
Phase 2_ Identify potential empty spaces in the city of Oslo, relevant for the implementation of the “After Belonging” program.
Phase 3_ Recycling space; design the transformation of an existing structure/infrastructure into a space “After Belonging”, to be used during the OAT 2016.
Phase 4_Implementing the chosen design strategy for the OAT2016

A field trip is planned to New York city, combined with a workshop in Havana, Cuba; host city of the Havana Art Biennial 2015. The workshop will explore related strategies of adaptive reuse by Havana Re-Generation. This trip will serve to explore a series of transformed spaces and structures and to meet with the curators of the OAT2016.

Learning outcome

The studio will offer the students possibilities to explore architecture in an expanded field and urban framework: familiarizing them with primary historical, quantitative and qualitative research; local and international, In situ 1:1 building; as well as curating and staging architecture and architectural ‘events’ in an urban framework/as public space.

Working and learning activities

Group- and individual reading and research assignments, conceptual development, programming and design task. Group discussions, pin ups, studio work.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Comment
Deltagelse, deloppgave leveranser, kommunikasjon ( grafisk og verbalt ) Endelig prosjekt.
Forventet arbeidsinnsats:
Comment:Deltagelse, deloppgave leveranser, kommunikasjon ( grafisk og verbalt ) Endelig prosjekt.

GK2 Design og samtid

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK2 Design og samtid
Course code: 
70 123
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Emnet Design, Samtid og historie gir en bred kunnskap om design – og kunsthistorie i relasjon til vår samtid. Grunnleggende spørsmål som hva design er, og har vært blir grundig drøftet.
Emnet innledes med en kortfattet innføring i kunsthistorien fra antikken frem til og med romantikken. Deretter vil fokus flyttes over til et mer designhistorisk og teoretisk fokus. Emnet favner en dyptgående gjennomgang av viktige designhistoriske epoker, perspektiver, strømninger og episoder fra fremveksten av moderne design på slutten av 1800-tallet til popdesign og postmodernisme på 1980 og 90-tallet, fortsatt med et sideblikk til kunstens verden. Emnet favner både forelesninger av fast kursansvarlig, og gjesteforelesninger. Dette for at studentene skal komme i berøring med mange ulike innfallsvinkler og stemmer.

Learning outcome

Studentene skal lære:
• ha bred innsikt i sentrale diskurser og teoretiske perspektiver knyttet til samtidens design og kunst.
• På en selvstendig måte å reise interessante problemstillinger på bakgrunn av en designteoretiske eller estetisk tema, og å formulere dekkende visuelle responser.
• kunne oppsøke, hente og utnytte kunst og designreferanser fra ulike kilder.

Working and learning activities

Emnet formidles:
• Gjennom forelesninger (2 -3 timer hver mandag morgen)
• I tillegg er det satt av tid til selvstudie.
• Til begge emner hører et teoretisk pensum, der studentene leser og fremlegger alt fra historisk oversiktsverker, filosofi til eststiske og designteoretiske perspektiver som skal berike deres forståelse, og utvide deres horisont. Teoretiske tekster hentet fra nevnte pensum leses av studentene individuelt eller gjennom kollokviearbeide. Hver uke fremlegger en gruppe en utvalgt tekst som er relevant for den dagens forelesning.
• Begge emner avsluttes med innlevering av arbeidsbok, der oppgaven er å trekke ut vesentlige punkter fra et omfattende historisk eller teoretisk stoff, og å selv klare å reise en problemstilling i forhold til dette materialet, som studentene skal svare på visuelt i arbeidsboken.

Det kreves av studentene at de:
• Er tilstede i undervisningen aktivt deltakende, eller lyttende
• At de fremlegger en utdelt tekstpassasje for kursleder og resten av gruppen en til to ganger i løpet av hvert semester
• Leverer skriftlig arbeid/mappe innen angitt frist.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Project assignmentIndividualPass / failStudentene vurderes på bakgrunn av:
• Deltakelse i undersvining
• Fremleggelse av tekster
• Innlevert skiftlig arbeidsbok

Studentene vurderes:
• Av emneansvarlig
• Bestått/ ikke-bestått
Vurderinger:
Form of assessment:Project assignment
Grouping:Individual
Grading scale:Pass / fail
Comment:Studentene vurderes på bakgrunn av:
• Deltakelse i undersvining
• Fremleggelse av tekster
• Innlevert skiftlig arbeidsbok

Studentene vurderes:
• Av emneansvarlig
• Bestått/ ikke-bestått

Start semester

Estetikk i fysisk kontekst

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Estetikk i fysisk kontekst
Course code: 
70 404
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Person in charge
Nina Bjørnstad
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses or the equivalent: basic design education three years corresponding to BA. The course is open to students from all design specializations with completed basic course in the workshops at AHO. Material costs must be expected.

Course content

The aim of the course is to give students the opportunity to explore and reflect on applied aesthetics in physical form, from both a practical and theoretical side. The course has a close cooperation with the workshops where students will explore physical form as well as materials, surfaces, formats etc. They will also reflect on and discuss the various topics and their own physical explorations.

The topics are for example: How material gives a response during exploration? Haptic perception. Surface, pattern, texture and blind testing of design objects. Context – the relevance of what context the objects are created for.

Learning outcome

• Strengthened design skills through practicing creative processes in physical materials.
• Exploring aesthetic effects
• Gain experience through practice and train their critical eye.
• Explain and argue for their aesthetic choices.
• Knowledge of the hierarchy of the senses and haptic experience.
• Knowledge of what the process contributes to the result, experience with material-specific processes and the aspect of time.
• Knowledge of various types of experiments and intentions with these.
• The course various themes are central to design and the students shall be able to apply knowledge from this course in their later projects.

Working and learning activities

The course will be organized around different themes and students will carry out practical investigations within each of the themes. Each theme will last for two days of the course. There will be a lecture / introduction to each topic given by various specialists, time for independent study, reflection and practical examinations. Each topic will end in the afternoon on day two with presentations, reflections and discussions around the topic. In elective week, students choose a theme from the course and immerse themselves in this through experiments in several iterations. The course concludes with an exhibition.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required

Start semester

Cartographie Culturelle

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Cartographie Culturelle
Credits: 
6
Course code: 
60 403
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Kurset er et samarbeid med Institute Francais og vil resultere i et bidrag til Oslo Arkitekturtriennale 2015, After Belonging, med tema knyttet til migrasjon og tilhørighet. Kurset vil ta utgangspunkt i workshopen Cartographie Culturelle som ble avholdt høsten 2015 på AHO og vil lete etter potensialet i skjæringspunktet mellom tomme hus i byen og migrerende kulturinstitusjoner. Studentene vil gjøre egen research og produsere innhold i form av tekst, tegninger og andre medier som skal være et eget bidrag til OSLO ARKITEKTURTRIENNALE 2016. En viktig problemstilling i kurset er potensialet i tomme/ ubrukte lokaler og hvordan det kan utløses, med en interesse for typologi, beliggenhet og andre kvalitetskriterier. Det er flere initiativer som jobber med lignende problemstillinger – i Oslo og internasjonalt – og det er et mål med kurset at studentene får oversikt over disse initiativene og hvordan de jobber. Samtidig er Oslo i en situasjon hvor mange kulturinstitusjoner flytter på seg, en situasjon hvis betydning er lite diskutert og problematisert utover de store etableringene i sentrum.

Kurset vil i tillegg til faste lærere ha forelesninger og verksteder med lærere fra LAN Architects, Institute Francais, L'Architecture d'aujourd'hui og andre med kunnskap om feltet.

Arild Eriksen og Joakim Skajaa er partnere og arkitekter i arkitektkontoret Eriksen Skajaa Arkitekter. Kontoret har engasjert seg i en rekke sosiale problemstillinger knyttet til by og bolig. De gir i tillegg ut bladet Pollen og underviser på AHO og BAS i Bergen. Eriksen Skajaa Arkitekter invitert til å stille ut på Nasjonalmuseet som en del av Oslo Arkitekturtriennale 2016 med et bidrag om asylmottak i Oslo.

Learning outcome

Studenten skal tilegne seg forståelse av potensialet i uutnyttet eiendom og betydningen av kulturelle institusjoner og deres migrasjon i byen. Øving i presentasjon i form av tekst og tegning og offentlig formidling.

Working and learning activities

Kurset består av forelesninger, litteraturstudier og søking etter relevant informasjon. Individuelle oppgaver/alternativt gruppearbeid vil ha som mål å kartlegge/beskrive situasjonen og skape fremstillinger som kan være et bidrag til triennalen.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activityComment
LecturesOppmøte til forelesninger obligatorisk
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Oppmøte til forelesninger obligatorisk

Rethinking Development and Sustainable Design.

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Rethinking Development and Sustainable Design.
Course code: 
70 403
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses ("bachelor").

Course content

The elective course "Rethinking Development and Sustainable Design" take a critical stance by scrutinizing both "Development" and "Sustainability" as public discourses typically seems to understand these two interrelated concepts today. The goal is to reveal and discuss what kind of developmental paradigm these discourses typically try to sustain and if there are other alternatives to be found that also could be promoted and acted on. The final deliverable is a reader containing reviews of literature read and discussions held.

Learning outcome

On completing the class, the students will have:
- improved their knowledge about "Development" and "Sustainable Design".
- knowledge about and experience in critical readings of texts.
- developed their skills to write their own texts.
- developed their skills to describe and discuss their own and others´ texts in an academic seminar setting.

Working and learning activities

The content of the class spans from practical work with texts to lectures, discussions, student presentations and the final Reader. Students are expected to deliver two reviews each of two books or other relevant sources; one being from the reading list and one that has been found through own research.The content of the class spans from practical work with texts to lectures, discussions, student presentations and the final Reader. Students are expected to deliver two reviews each of two books or other relevant sources; one being from the reading list and one that has been found through own research.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required

Start semester

In Transit -­ Safe spaces in crisis contexts

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
In Transit -­ Safe spaces in crisis contexts
Course code: 
60 609
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses/Master
Open for landscape and architecture students

Course content

As Europe faces its worst migration crisis since World War II, European leaders are debating how to respond to the arrival of hundreds of thousands of refugees in need of protection and safe living environments. While these challenges need to be worked on from many different angles and levels, there is an acute need for architects to take a proactive role in crisis response and offer their expertise on how to improve the physical conditions for people seeking sanctuary in unfamiliar environments.

The proposed course aims to develop design solutions and innovative spatial configuration of transitional spaces for displaced populations and their host communities, in order to offer a sense of normality and (the feeling of) safety in temporary, extreme situations. The course will focus on the various degrees of temporality, and how to best respond to each of these situations.

Background:
Nearly 60 million people are displaced by war and conflict worldwide. The number has increased sharply as a result of the war in Syria, which has forced 12 million people to flee their homes. The crisis in Syria is the largest humanitarian crisis of our generation. Every day, men, women and children cross the Mediterranean in search of safety. So far this year, 340,000 people have sought protection in Europe, many of them arriving by boat. The majority of those now arriving by boat in Greece are from Syria, where the civil war is now well into its fifth year. Host countries, and European ones in particular, are mostly not providing dignified living arrangements for the new arrivals.

Learning outcome

Both the international community (the United Nations, the World Bank, INGOs, the EU, and others) and the professions constituting the built environment (architects, urban planners, landscape architects and engineers) urgently need to adapt their capacity and response to the shifting nature of this global crisis.
Merging architecture with the particularities of the United Nations and the international community’s crisis response mechanisms will be the main objective of the course. The course will provide students to gain insight into crisis response.The students will be introduced to the United Nations and its response mechanisms, focusing on the role of the architect and the subject of site planning within humanitarian response.

Working and learning activities

The studio is organized around four case-studies:

The students will form four groups; each group will study one case from the four most common transit situations of the current global circulation of people.

Spontaneous or planned camps for refugees or internally displaced persons (IDPs)
Despite the temporary nature of this typology, camps – in particular planned ones, tend to become permanent settlements. There is a need for taking a longer-term perspective from the outset of a crisis, and plan these settlements with this in mind. How can architects maximize the capacity of people in acute need of protection, and at the same time ensure a high degree of livability? Potential case study: Zaatari refugee camp, JORDAN

Urban displacement and outside of camp contexts
The term urban displacement is used to refer to the specific challenges related to urban contexts where displaced populations mix with urban populations instead of settling in camp-like settings. Up to 80% of internally displaced persons (IDPs) currently live outside camp-like settings. Typically, urban displaced
populations are forced to settle in areas with inclement environmental and socio-economic conditions and their presence further exacerbate the vulnerability of the existing urban poor, who often live in informal settlements. Unlike Jordan, Iraq and Turkey, there are no refugee camps in Lebanon. Aid to refugees is essentially provided by civil society or the general population, especially by people who have opened up their homes, and by the municipalities of the villages and towns. Refugees have set themselves up in old houses and abandoned buildings. How can architects help both groups?
Potential case study: Relevant locations in LEBANON

Transit points and hyper-temporality
The current refugee crisis in Europe has created a paradoxical situation: the host country does not want the refugees there, and the refugees do not want to be there. At the same time, the arrivals are forced to stay in each country for a certain period of time, in order to register before continuing their journey (if allowed to do so). The arriving refugees need protection, shelter and other facilities, and the host countries are obligated to ensure this. What kind of spatial implications does this situation incite?
Potential case study: Transit points in GREECE, MACEDONIA OR CROATIA (depending on the situation at the time).

Reception facilites/Asylum Centers
When refugees have arrived at the country in which they wish to apply for asylum, they are accommodated in asylum centers. Some stay there for a few weeks, others for months, even years. These centers turn into a parallel world, in many cases secluded from their surroundings. How can these centers be best organized and designed, and how do they relate to their surroundings and neighbors?
Potential case study: Various asylum centers in NORWAY (could also be combined with the transitpoint on the border between NORWAY and RUSSIA).

AHO/NRC: Håvard Breivik (architect), Tone Selmer-Olsen (architect) Mattias Josefson (architect)
In collaboration with Norwegian Refugee Council and NORCAP

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required

Start semester

Curating Architecture: Ten Exhibitions for a Journey into Post-War Architecture

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Curating Architecture: Ten Exhibitions for a Journey into Post-War Architecture
Course code: 
80 406
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
English
Person in charge
Léa-Catherine Szacka
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Although architects’ graphic and textual production had been exchanged, collected and exposed since the neo-classical period, the act of ‘curating’ architecture has only been amplified in the post-war period. Indeed, in the second half of the twentieth century and up to our days, architecture exhibitions have been important testing grounds, allowing architects to discuss, expand and disseminate their work. Currently in art history there has been a new trend in viewing exhibitions as an important part of art’s historiography. Art historians such as Bruce Altshuler and Carlos Basulado believe that the history of exhibitions can lead to new insights in the history of art. In the same way, looking at the history of architecture through the lens of significant exhibitions is now considered as valid historiographical method.

This seminar proposes a journey into the history and theory of post-war architecture through the study of ten seminal exhibitions. As such, it will serve to disentangle the way architecture was discussed and represented at different time in recent history. Traveling from MoMA’s 1932 “Modern Architecture: International Exhibition”, 1980’s Venice Architecture Biennale “The Presence of the Past”, and more recent examples such as the 2003 OMA’s “Content” exhibition at the Neue Gallery in Berlin, this seminar will be divided into ten sessions, comprising reading, workshops and group discussions.

Each seminar will look at one particular exhibition, previously introduced to students and situated in their specific historical, political and economical context. Key texts will serve to link each exhibition to one or more themes of post-war architecture. This seminar will be an interdisciplinary link between architecture and urbanism and other related fields such as philosophy, visual arts and literature. Furthermore, it will offer a practical and hands-on experience, the final assignment being the planning and production of an exhibition of exhibitions.

Learning outcome

This seminar pursues a double objective: First, to explore ideas and concepts implied by the act of ‘curating’ architecture; Second to study major episode in the history and theory of post-war architecture.

Working and learning activities

Lectures, reading assignments, writing assignments, class discussions, film screenings and invited guest lectures. Each session will include looking at visual material as well as reading and discussing curatorial texts or essays about specific exhibitions.

The students will be evaluated on the basis of their participation in seminars, their performance during the final “jury/critique” and their submission of the final assignment. The course is assessed as Pass/Fail, subject to the Regulations for Master’s degree programs at AHO, §6-14.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required

Start semester

Architecture: Where From?

Full course name in Norwegian Bokmål: 
Architecture: Where From?
Credits: 
6
Course code: 
40 407
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
English
Person in charge
Christian Hermansen
Required prerequisite knowledge

This course is ONLY for students who are enrolled in the SCS Studio Public Events Space: Ecuador 428, Valparaiso, because the schedule for this course and the studio are synchronized to allow for the 5 weeks the studio will spend away from Oslo.

Maximum number of students 12

Course content

This lecture series departs from the assumption that architects hold belief systems, or sets of convictions, which are at the origin of the way they conceive and produce architecture. Using the work of architects who represent different departure points, the lecture series will be the vehicle by which to speculate around the issue of belief systems and convictions that sustain particular forms of architecture.

The proposed list of lectures is:

Lecture 1 Where does architecture emerge from? Introduction, C Hermansen
Lecture 2 What is architecture? Mari Hvattum
Lecture 3 Title to come Mari Lending
Lecture 4 Space and the social Jonny Aspen
Lecture 5 Architecture and Experimentation Marcin Wojcik
Lecture 6 Urban Design example: Title to come Peter Hemmersam
Lecture 7 Architecture as formal act, Frank Gehry C Hermansen
Lecture 8 Activist Architecture Lisbet Harboe
Lecture 9 Progress vs Architecture, the work of Rintala Eggertsson, C Hermansen
Lecture 10 Le Corbusier: Title to come Thomas McQuillan
Lecture 11 The poetics of architecture, Kahn and Fehn Per Olaf Fjeld
*** Lecturers, lecture titles and dates have to be confirmed.

In parallel to this lecture series each student will be asked to write an essay of 3000 to 5000 words, in English, about an architect in whose work he/she is particularly interested and in which the relation between the architect’s principles/belief system and the architectural work are explored.

Learning outcome

On completing the course, the student:
• will be given the opportunity to think and discuss the issue of the fundamental relationship between belief systems and the architectural work that results from them.
• will be taught how to research the issue of the relationship between belief systems and the architectural work that results from them.
• will be taught and guided in library and internet research.
• will be guided on how to do interviews, if the chosen architect is available.
• will be guided on how to construct and argument in an essay which aims to shed light on the relationship between belief systems and the architectural work that results from them.

Working and learning activities

The course will be based on:
o Symposia: lectures followed by discussions.
o Individual research work: the thought and output of one architect, chosen by the student. This work will be mostly conducted in libraries and the internet. This work will be individually supervised.
o Presentations of the work in progress open to discussion by the members of the course.

The assessment will be based on:
Attendance and participation in course lectures (40%)
Participation in the work in progress sessions and delivery of the final essay (60%).

Bibliography:

Theory:
Forty, Adrian, Words and Buildings: A vocabulary of Modern Architecture, N.Y.: Thames and Hudson, 2000.
Architectural Theory, from the Renaissance to the Present, London: Taschen, 2003.
Mallgrave, Harry Francis, Architectural Theory: An Anthology from 1871 to 2005 (vol.2), London: Wiley-Blackwell, 2008
Craig, C., Cairns, S., Heynen, H. (eds), The SAGE Handbook of Architectural Theory, London: SAGE, 2012.
Smith, K. (ed), Introducing Architectural Theory, N.Y.: Routledge, 2012.
Mallgrave, Harry Francis, David J. Goodman, An Introduction to Architectural Theory: 1968 to the Present, London: Wiley, 2011.
Borgmann, Albert. The destitution of space: from cosmic order to cyber disorientation,Harvard design magazine, 2000 Winter-Spring, p.12-17

Cases:
Pollard, Joshua, The Materialization of Religious Structures in the Time of Stonehenge, Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief, Volume 5, Number 3, November 2009, pp. 332-353.
Hendrix, John, Architecture as Cosmology: Lincoln Cathedral and English Gothic Architecture, N.Y.: Peter Lang, 2011.
Hart, Vaughan. Erich Mendelsohn and the fourth dimension, Arq: architectural research quarterly, 1995 Winter, v.1, n.2, p.50-59.

Writing:
Borden, Iain, Katerina Rüedi Ray, The Dissertation: A Guide for Architecture Students, Oxford: Blackwell, 2008.
Turabian, Kate L. , A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Chicago: U of Chicago Press, The seventh edition, published in 2007.
Wiseman, Carter , Writing Architecture: A Practical Guide to Clear Communication About the Built Environment, San Antonio, Texas: Trinity Univ. Press, 2014.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Workload activityComment
LecturesAttend the lectures and participate in discussions
Written assignmentsChose a subject for the essay, do the research for the essay, write an essay of between 3000 and 5000 words
Forventet arbeidsinnsats:
Workload activity:Lectures
Comment:Attend the lectures and participate in discussions
Workload activity:Written assignments
Comment:Chose a subject for the essay, do the research for the essay, write an essay of between 3000 and 5000 words

GK6 Arkitektureorienes historie

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK6 Arkitektureorienes historie
Course code: 
80 162
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Mari Hvattum
Required prerequisite knowledge

Kurset er obligatorisk for alle studenter på GK6 arkitektur

Course content

Kurset tar for seg vestlig arkitekturteori og arkitekturtenking, og skisserer noen grunntrekk i arkitekturteorienes historie. Ulike tanketradisjoner og perioder belyses ved hjelp av originaltekster, forelesninger og diskusjon. Kurset er organisert som en forelesnings- og seminarserie. Forelesningene finner sted en gang i uken, etterfulgt av obligatoriske leseseminarer. Seminarene foregår i flere parallelle grupper og er ledet av seminarlærere. Kurset begynner med samtidsteorien og går gradvis bakover i tid. Innimellom legger vi inn skriveseminarer og skriveøvelser.

Learning outcome

Studentene skal ha kjennskap til og forståelse av grunnleggende teoridannelser i arkitekturen gjennom historien. Målet er å oppøve studentenes teoretiske engasjement samt ha trening i akademisk skriving og argumentasjon.

Working and learning activities

Forelesninger, leseseminarer og essayskriving.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-A-FDeltagelse på leseseminar og essayskriving.
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:A-F
Comment:Deltagelse på leseseminar og essayskriving.

Start semester

Tektoniske øvelser

Credits: 
24
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Tektoniske øvelser
Course code: 
40 619
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2016 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Required prerequisite knowledge

Passed foundation level courses at AHO or equivalent

Course content

Small project is to be designed three times with different materials, each phase two weeks, then one of the projects will be detailed in the last part of the semester

Learning outcome

Through the exercises the student should gain fundamental understanding of tectonic systems

Working and learning activities

The studio course is based upon individual work With

Desk crits

Lectures

Reviews

Excursion

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Other assessment method, define in comment field-Pass / failReviews after completion of each phase, with external critics
Vurderinger:
Form of assessment:Other assessment method, define in comment field
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment:Reviews after completion of each phase, with external critics

Pages