fbpx Pre-Diplom Design | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Pre-Diplom Design

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Pre-Diplom Design
Course code: 
70 700
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian / English
Required prerequisite knowledge

Bestått 240 studiepoeng totalt

Course content

PreDip-kurset har som mål å hjelpe studentene til å utvikle en plattform for sitt diplomprosjekt, et grunnlag som gjør de i stand til å starte sin egen design- og utforskningsprosess fra et kunnskapsbasert og kritisk ståsted og med en klar plan. Valg av tema er opp til hver enkelt student og retningen prosjektet tar er i hovedsak et resultat av en konsultasjon mellom studenten og dennes veileder, instituttleder og kursets lærere.

Learning outcome

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Etter endt kurs skal studenten ha tilegnet seg:

- En reflekterende, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter.
- Evne til å presentere konsepter for så vel medstudenter som for potensielle veiledere og partnere.
- Evne til å utvikle et diplomprosjekt som kreves ved Institutt for design ved AHO.
- Evne til å omsette sin modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig å ende opp med et godt diplomprosjekt ved AHO.

Working and learning activities

Kurset vil inneholde en blanding av forelesninger, egen utforskning og skriving med presentasjoner og veiledning.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required