fbpx GK3 Arkitektur- og designhistorie 2 | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Start semester

GK3 Arkitektur- og designhistorie 2

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
GK3 Arkitektur- og designhistorie 2
Course code: 
80 130
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2015 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge
Mari Hvattum
Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Course content

Kurset gir en innføring i arkitektur-, design- og kunsthistorie fra ca 1850 fram til i dag.

Learning outcome

Kurset gir studentene oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur-, design- og kunsthistorien. Studentene skal kunne gjenkjenne verk og produkter fra ulike perioder og analysere arkitekturverk og designprodukter med hensyn på bruk, konstruksjon, materialer og historisk kontekst.

Working and learning activities

Forelesninger, studentpresentasjoner og gjennomganger.

Presence required
Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Presence required:Not required
Form of assessmentGroupingGrading scale
Written Exam-A-F
Vurderinger:
Form of assessment:Written Exam
Grouping:-
Grading scale:A-F