fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MURB4 Urbaniserte landskap

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Urbaniserte landskap
Course code: 
MURB4
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2025 Autumn
Assessment semester: 
2025 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2025
Maximum number of students: 
25
Person in charge
Peter Hemmersam
Lisbet Harboe
Course content

I denne modulen studerer vi mangfoldet av urbaniserte landskap og teoriene som beskriver disse. Det handler om urbanisering og byområder utenfor storbyenes sentrum; om suburbane og periurbane landskap, storbyregioner, småbyer og bygdebyer. Vi tar utgangspunkt i de norske bylandskapene, men ser på disse urbaniserte landskapene som del av en global utvikling. Internasjonal forskning, moderne historie og nye strategier bringes inn. De ulike byformene studeres som fysiske, sosiale, funksjonelle og meningsfulle steder. Vi ser på forskning, rammebetingelsene og verktøyene for å realisere en mer bærekraftig utvikling i disse bylandskapene.

Learning outcome

Studentene har kunnskap om viktig forskning som beskriver og analyserer forskjellige typer urbaniserte landskap inkludert de livsformer, rammebetingelser og økologiske forhold som karakteriserer landskapene. Studentene kan drøfte mangfoldet av urbane omgivelser. Studentene kan anvende denne forståelsen i diskusjonen og utviklingen av strategier og prosjekter for en god og bærekraftig utvikling i forskjellige typer bylandskap.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, ekskursjoner, selvstudium og prosjektoppgave

Flere undervisere: Erling Dokk Holm

Curriculum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: