fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MURB4

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Urbaniserte landskap
Course code: 
MURB4
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2021
Person in charge
Lisbet Harboe
Peter Hemmersam
Course content

I denne modulen studerer vi mangfoldet av urbaniserte landskap og byforståelsesmodellene som beskriver disse. Det handler om suburbane og periurbane landskap, storbyregioner, småbyer og bygdebyer. Vi tar utgangspunkt i de norske bylandskapene, men ser på disse urbaniserte landskapene som del av en global utvikling. Internasjonal forskning, moderne historie og nye strategier bringes inn. De ulike byformene beskrives som fysiske, sosiale, funksjonelle og meningsfulle. Vi ser på forskning og verktøy for å realisere en mer bærekraftig utvikling i disse bylandskapene.

Learning outcome

Studentene kjenner viktig forskning som karakteriserer og analyser forskjellige typer urbaniserte landskap inkludert de livsformer og økologiske forhold som karakteriserer landskapene. Studentene kan drøfte variasjonen av urbane omgivelser og trekke inn internasjonal forskning. Studentene evner å anvende denne forståelse i diskusjon og utvikling av strategier og prosjekter rettet mot realiseringen av en god og bærekraftig utvikling for de forskjellige bylandskapene.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I: 

  • Forelesninger diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II: 

  • Forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Curriculum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: