fbpx | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

MURB4 Urbaniserte landskap

Credits: 
6
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Urbaniserte landskap
Course code: 
MURB4
Level of study: 
Executive Master
Teaching semester: 
2023 Autumn
Assessment semester: 
2023 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Year: 
2023
Maximum number of students: 
25
Person in charge
Peter Hemmersam
Course content

I denne modulen studerer vi mangfoldet av urbaniserte landskap og byforståelsesmodellene som beskriver disse. Det handler om suburbane og periurbane landskap, storbyregioner, småbyer og bygdebyer. Vi tar utgangspunkt i de norske bylandskapene, men ser på disse urbaniserte landskapene som del av en global utvikling. Internasjonal forskning, moderne historie og nye strategier bringes inn. De ulike byformene beskrives som fysiske, sosiale, funksjonelle og meningsfulle. Vi ser på forskning og verktøy for å realisere en mer bærekraftig utvikling i disse bylandskapene.

Learning outcome

Studentene kjenner viktig forskning som beskriver og analyser forskjellige typer urbaniserte landskap inkludert de livsformer og økologiske forhold som karakteriserer landskapene. Studentene kan drøfte variasjonen av urbane omgivelser og trekke inn internasjonal forskning. Studentene evner å anvende denne forståelsen i diskusjon og utvikling av strategier og prosjekter forv en god og bærekraftig utvikling i forskjellige typer bylandskap.

Working and learning activities

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og prosjektoppgave

Seminar I: 

  • Forelesninger diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II: 

  • Forelesninger og diskusjoner.
Curriculum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen.

Litteraturliste er tilgjengelig i Leganto.

Form of assessmentGroupingGrading scaleComment
Home Examination-Pass / fail
Vurderinger:
Form of assessment:Home Examination
Grouping:-
Grading scale:Pass / fail
Comment: