fbpx Videreutdanningsmaster på AHO | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Videreutdanningsmaster på AHO


Start 2025 med et kompetanseløft: Søk videreutdanning ved AHO.

AHO tilbyr tre ulike videreutdanningsmastere for deg som ønsker faglig påfyll, økt innsikt og oppdatert kompetanse innenfor ditt fagfelt. Studiene styrker din formelle kompetanse, øker din faglige kunnskap og gir deg innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid. Bli bedre rustet i ditt faglige virke, skap utvikling i din karriere og ta del i faglige og offentlige debatter.
 

 

Datoer for søking og opptak

Søk fra: 1. oktober 2024
Søknadsfrist: 5. november 2024
Studiestart: januar 2025
 

Slik søker du

Urbanisme
Arkitekturvern
Systems Oriented Design

 


Om videreutdanning

Videreutdanningsmasterne er samlingsbaserte deltidsstudium med intensive seminarer. Studiene omfatter 90 studiepoeng over tre år, og tilsvarer dermed 50% av et fulltidsstudium. Studiet er bygget opp av 8–9 selvstendige emner (moduler) som tas over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven.


Hvem kan søke?

Kravet til søkerne er høyere utdanning tilsvarende en bachelorgrad og to års relevant arbeidserfaring. Mange av studentene har utdanning tilsvarende mastergrad når de søker. Dersom har du høyere utdanning på masternivå, så kan dette erstatte kravet til yrkespraksis.


Kombinér med jobb

Et semester består av to til tre moduler. En vanlig modul omfatter to seminarer à tre dager med obligatorisk oppmøte, i tillegg til selvstudium og en skriftlig prosjektoppgave. Studiene krever betydelig egeninnsats, men er tilrettelagt slik at de lar seg kombinere med jobb.


Bygg et faglig nettverk

Utdannelsen gir studentene et faglig forum og et utvidet nettverk. Vi får ofte tilbakemelding fra studentene om hvor viktig kontakten med både medstudentene og fagmiljøene tilknyttet AHO har vært. Utdannelsen gir deg en faglig verktøykasse, men også en nye faglige kontaktflater.

Øk din faglige kompetanse

Student arkitekturvern

Hvorfor studere urbanisme på AHO?

What is Systems Oriented Design?