fbpx Videreutdanning urbanisme- Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Du kan søke om opptak til studiet i sin helhet, eller til enkeltemner (moduler). Nedenfor er en beskrivelse av hvordan du søker og hvilke opptakskrav som gjelder.
 

Opptak til enkeltmoduler

Modulene har ulike oppstartstider. Hvilke moduler som gjelder for kommende semester, kan ses i emneoversikten. Søknadsfrister for opptak til enkeltmoduler er:
 
 • Moduler med oppstart i januar: 1. november
 • Modul med oppstart i mars: 1. januar
 • Modul med oppstart i august: 1. juni
 • Modul med oppstart i oktober: 1. juni


Opptakskrav

For opptak til videreutdanningsmaster og enkeltmoduler ved AHO må du dokumentere følgende:
 
Formell utdanning
Det formelle opptakskravet til videreutdanningsmaster er en av følgende utdanninger:
 • Bachelorgrad
 • Cand.mag.-grad
 • Annen grad eller utdanning av min. 3 års omfang
 • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
Det tredje året med formelle studier kan i særlige tilfeller erstattes med ytterligere relevant praksis.
Yrkespraksis

Minst 2 års relevant yrkespraksis må dokumenteres. Utdanning på masternivå (300 sp) kan erstatte kravet til yrkespraksis.

Yrkespraksisen kan være lønnet og/eller ulønnet arbeid, arbeid eller verv i frivillige organisasjoner og lignende. Eksempler på type dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver, Skatteetaten eller annen offentlig myndighet.

AHO vurderer om arbeidet regnes som relevant for studieprogrammet ved individuell vurdering.

Slik beregner du yrkeserfaring:

 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.
Motivasjonsbrev

Vi ønsker at du skal gi en faglig begrunnelse for hvorfor du søker studieprogrammet. Hvilken kunnskap og kompetanse har du, og hva ønsker du å tilegne deg? Ønsker du å faglig utvikling i ditt virke eller ønsker du å arbeide med andre oppgaver når du er ferdig med studiet? Maks en A4 side.

Curriculum Vitae (CV)

Din CV må gi detaljer om din utdanning og relevant jobberfaring. Den kan være på Engelsk eller et nordisk språk. Det er ikke krav om et bestemt format for CVen.

Språk
Undervisningsspråket er norsk, og studiet krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. ​Hos gjesteforelesere og i pensumlitteraturen vil språket også kunne være engelsk, svensk eller dansk. Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må derfor i tillegg fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Se alternativer for dokumentasjon for norskkunnskaper her .

Spørsmål?

For spørsmål om søking og opptak, kontakt opptak@aho.no.
For spørsmål om videreutdanning, kontakt evu@aho.no.
For spørsmål om studieprogrammet, kontakt programansvarlig Lisbet Harboe.