fbpx Forskning | The Oslo School of Architecture and Design

Languages

Forskning

AHO har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt beviser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket. Forskningen  på AHO drives gjennom fire forskningssentre og noen forskningsgrupper. Denne organiseringen skaper identitet og fokus for forskere med et bredt interessefelt som spenner fra byggeteknikk og materialbruk, landskapsarkitektur og urbanisme, arkitekturhistorie og -teori og til ulike former for designforskning innenfor produktdesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Både anvendt forskning og grunnforskning er styrket og forskerutdanningen er profesjonalisert gjennom vedvarende utvikling av ph.d.-programmet. På de fleste felt er internasjonalt forskningssamarbeid godt etablert, og AHO satser sterkt på å utvide samarbeidet med arbeids- og næringsliv gjennom forskning.