Languages

Hvor smart?

Hvor smart?

Hva skjer i norske smartbyer?
Hva betyr digitale tjenester for norske byer og bylivet der?
 

Studenter ved videreutdanningsmaster i urbanisme har utgitt boken Hvor smart?, en samling undersøkelser og diskusjoner av digitaliseringens betydning for norske byer. 

Hvor smart? tar for seg konkrete problemer, utfordringer og muligheter i flere norske byer.
 

Innhold

  • Smarte byer? – skrevet av Hedda Leivestad, Heidi Anne Høyen og Åse Lundekvam

  • Smartbyen Stavanger: smarte, løsninger, bedre byliv? – skrevet av Karen Hatleskog Zeiner, Kittil Berdal Berg og Vegard Storaunet

  • Digitale bytjenester når det regner: Samfunnets resiliens ved flom – skrevet av Amy Oen

  • #Do It Yourself (DIY) Selvbygging: Strategi for smart byutvikling – skrevet av Yvonne Gunntveit

  • Retten til bildet av byen – skrevet av Gro Borgersrud, Mari Tharaldsen og Truls Ramberg

  • Byen, mobilen og skapet – skrevet av Vigleik Stusdal      

  • Digital strategisk planlegging i Kvadraturen som metode for økt byliv? – skrevet av Arvild Bruun, Helga Wåseth, Nadine Holzheimer og Sigrid Furuholt Engelstad.

  • Sammenveving av byvev og www – skrevet av Camilla Hovland og Vigleik Winje


Om forfatterne:

Studentene som tar videreutdanning i urbanisme er erfarne fagfolk som arbeider med byutvikling, byforming og planlegging. De står midt oppe i utviklingen av digitale bytjenester. Boka reflekterer disse erfaringene og de kombineres med kritiske perspektiver og urbanismekunnskap.

Innholdet er utviklet sammen med AHOs forskningsgruppe Digitalt byliv med Peter Hemmersam, Jonny Aspen og Einar Sneve Martinussen, og fagkoordinator for videreutdanningsmasteren, Lisbet Harboe. Forskning, undervisning og praksis veves sammen her og danner grunnlaget for utvikling og nye innsikter
 
Boka kan kjøpes i resepsjonen på AHO for kr. 100,-
eller lastes ned som en pdf.

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Nysgjerrig på videreutdanningsmaster i urbanisme?
Nytt kull har oppstart januar 2019, med søknadsfrist 15. oktober.

Mer informasjon finner du her.