Språk

Forskningsresultater 2017

Forskningsresultater 2017

Resultater fra Cristin


I 2017 oppnådde AHO 58,46 publikasjonspoeng. Andelen publikasjonspoeng per faglig årsverk ved AHO er 0.73. Til sammenligning er gjennomsnittet for statlige høgskoler 0,65, statlige vitenskapelige høgskoler 1,41 og universiteter 1,31.

Det ble i alt registrert 374 resultater i Cristin:

•             53 artikler
•             198 konferansebidrag
•             31 bøker/rapporter/avhandlinger
•             46 bokkapitler
•             17 mediebidrag
•             17 kunstneriske presentasjoner
•             12 andre resultater


Åpen tilgang til forskningsresultater

For å følge opp regjeringens nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, samt krav fra EU og Forskningsrådet, skal alle vitenskapelige artikler publisert av AHOs ansatte leveres til ADORA.

Av 19 vitenskapelige artikler er 11 arkivert i ADORA. For å deponere din artikkel kan du laste den opp på posten i Cristin, eller sende den til biblioteket. Biblioteket sjekker rettigheter før den tilgjengeliggjøres  i ADORA.

Her kan du sammenligne med foregående år og andre utdanningsinstitusjoner.