Språk

Projects

 

Prosjekter

 

Diploma Projects

AHO diploma projects within achitecture, design and landscape achitecture.

Diplomprosjekter

Se oversikt over AHOs diplomprosjekter innen arkitektur, design og landskapsarkitektur.

PhD Projects

AHOphd Live.

Ph.d.-prosjekter

Gå til AHOphd Live for presentasjon av prosjektene som er en del av ph.d.-skolen

Research projects

Go to AHO's 4 research centres for project overviews

Forskningsprosjekter

Prosjektene ligger inn under AHOs fire forskningssentre, og presenteres på sentrenes egne nettsider. Les mer på Forskning