Om AHO/Kontakt

The Oslo School of Architecture and Design (AHO) offers a unique research-based education of international standing. Established in 1945, today it has built a solid national funding base and is prominently ranked internationally. AHO awards three master’s degrees in Architecture, Landscape Architecture, and Design, as well as a PhD programme.
Read more about The Oslo School of Architecture and Design.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 150 ansatte.
Les mer om Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Contact:
Visiting address: Maridalsveien 29, 0175 Oslo
Mailing address: Pb 6768 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telephone: +47 22 99 70 00
Email: postmottak@aho.no

Organization number: 971.526.378

Opening hours
08.00-15.45 (May-Sept: 08.00-15.00)

Public transport:
Bus no. 34 and 54 to Telthusbakken

Parking:
AHO's car park. The reception can assist visitors with parking permits.

Kontakt:
Telefon: 22 99 70 00
Besøksadresse:   Maridalsveien 29, 0175 Oslo
Postadresse:
 
Pb 6768 St. Olavs plass,
0130 Oslo
   
E-post:  postmottak@aho.no
Studieadmin: studieinfo@aho.no
   
Org.nummer: 971.526.378
   

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00-15.45 (08.00-15.00 sommertid).

Kollektivtransport:

Buss til stoppested Telthusbakken: nr. 34 mot Tåsen / nr. 54 mot Kjelsås

Parkering:
Parkeringsbevis for servicebiler og gjester fås i resepsjonen. Mer info her