Språk

Aktuelt

Vil du vite mer om AHOs studier?
Registrer deg og få informasjon om opptak til arkitektur, design og landskapsarkitektur.

Åpen dag på AHO

Interessert i å studere arkitektur, design eller landskapsarkitektur? Vi ønsker deg velkommen til Åpen dag på AHO torsdag 8. mars!

Starten på et urbanismefaglig fellesskap

Et alumniseminar for tidligere og nåværende studenter på Videreutdanningsmaster i urbanisme ble nylig holdt ved AHO. Det ble et forum for utveksling av urbanismefaglige utforskninger i praksis og teori, denne gangen med fokus på offentlig rom og urbane fellesrom.

Ledige stillinger

AHO søker: Studierådgiver og stipendiat.