Språk

Aktuelt

Tangible Landscape på AHO

«The Tangible Landscape» er et samarbeid mellom det nye landskapsprogrammet på AHO og NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat).

Utstillingsåpning: "Nature+"

Temaet for utstillingen er fortolkning av naturen ved hjelp av teknikker som 3D-printing, fotografisk scanning, lasergravering, CNC etc.