Aktuelt

Costal mapping research studio - exhibition and lecture series

The five Coastal Mapping Research Studios, have been mapping the impact of fisheries on Norwegian rural settlement on a territorial level, and on the level of place. At the end of 2021 all fishing villages from Bodø to the border to Russia, will have been investigated.

Kurstilbud - våren 2021

Meld deg på vårens valgfrie kurs. Masterstudentene på AHO kan velge mellom en rekke kurs. Noen kan velges av alle studenter på masternivå, andre kurs er spesifikke for studieprogrammene.

Have you ever found the hidden treasures in the AHO library?

Did you know the AHO library is an excellent place to go treasure hunting? The library has a rich history and holds around 50.000 books and magazines, plenty of them unique and special. The elective course Printed Architecture has explored some of the gems hidden in the library. We show them on AHO’s Instagram account in the coming weeks.

Planer for framtiden

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøkte AHO 26. oktober. Besøket ble initiert av KMD for å belyse behovet for arkitektur- og planleggingskompetanse i norske kommuner. Målet var også å diskutere hvilken kompetanse som kreves for å svare på miljø- og samfunnsutfordringene i dag.