Språk

Aktuelt

Minneord til Jeppe Aagaard Andersen

At Jeppe ikke er her lengre er et stort tap for oss. Tankene våre går til Lone og barna.
Takk for at vi fikk ta del. Ars longa, vita brevis.

Opptaksprøve 1 - 2018

Opptaksprøve 1 for opptak til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo høst 2018 er nå tilgjengelig. Innleveringsfrist er 27. april kl 13.00. 

Ledige stillinger

AHO søker: førsteamanuensis/professor, rådgiver og seniorrådgiver innen økonomi.