For AHO-studenter

  
 
 
 

Studentnyheter

Verdensdagen for psykisk helse ønsker å oppfordre alle til å spørre mer. Det handler om å vise oppmerksomhet og interesse for et annet menneske. Dette kan ha en positiv effekt fordi alle har behov for å bli sett og føle tilhørighet. Her kan du lese mer om SIOs tjeneste Studenter spør. 
 
InfoCorona har blitt oppdatert:
16.10: Hva skjer hvis en students ved AHO får påvist Covid-19? I helgene er skolen åpen for alle studenter. 
13.10: Åpningstidene for studenter har blitt utvidet til 08:00 - 22:00.