For AHO-studenter

  
 
 
 

Studentnyheter

AHO er stengt, men det blir delvis åpning for diplomstudenter fra 27. april. All annen undervisning og veiledning fortsetter hjemmefra, i digitale kanaler.  AHO skal sikre at studier og forskningsarbeid fortsetter som planlagt. 

Hvordan påvirker stengning av AHO på grunn av koronaviruset din hverdag som student og ansatt? AHO jobber med avklaringer på flere aktuelle spørsmål og disse vil oppdateres her.