Språk

For AHO-studenter

Studentnyheter

Har du smerter eller spenninger i kroppen? Få behandling av studenter fra mensendieckstudiet. 
Dato, sted og tid for eksamen i desember 2018 og januar 2019.
Høstens valgfrie kurs er åpne for påmelding.