For AHO-studenter

  
 
 
 

Studentnyheter

InfoCorona har blitt oppdatert:
25.09: Eksursjoner blir avlyst de neste tre ukene
24.09: Alle studenter har nå tilgang til campus i helgene.
 
Vi ser på muligheter for digital eller alternativ undervisning for de som ikke har mulighet til å komme seg på skolen. Følg med på Moodle der vil dere få informasjon fra lærerne om eventuelle endringer.