fbpx MARV10 Masteroppgave | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MARV10 Masteroppgave

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Masteroppgave
Emnekode: 
MARV10
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2027 Vår
2027 Høst
Eksamenssemester: 
2027 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2027
Emneansvarlig
Even Smith Wergeland
Kolbjørn Nesje Nybø
Om emnet

Modul 10 går over ett år der studentene skriver masteroppgave. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter ervervet gjennom masterstudiet manifesterer seg her. Den avsluttende masteroppgaven omhandler et selvvalgt emne. Det kan være en teoretisk problemstilling eller prosjektoppgave. En teoretisk problemstilling kan undersøkes gjennom empiriske eller teoretiske studier. Studenten kan velge å undersøke spørsmål fra egen praksiserfaring eller et helt annet emne innenfor arkitekturvern.

 

Læringsutbytte

Studenten kan skrive en lang akademisk tekst i form av en masteroppgave med problemstilling, teori, mulig empiri, drøftinger og konklusjon. Studenten har dypere innsikt i temaet for masteroppgaven.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Studenten får individuell veiledning på masteroppgaven. I tillegg organiserer kursansvarlig oppfølgingsseminarer og fellessamlinger gjennom året 2027.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttMasteroppgave
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Masteroppgave