fbpx MURB1 Introduksjon // Urbanisme og bærekraftig byutvikling | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MURB1 Introduksjon // Urbanisme og bærekraftig byutvikling

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Introduksjon // Urbanisme og bærekraftig byutvikling
Emnekode: 
MURB1
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Om emnet

Modulen gir en introduksjon til urbanisme som fagfelt. Vi tar utgangspunkt i dagens utfordringer og bringer inn forskningsbasert kunnskap, byteori og internasjonale eksempler. Modulen gjennomgår et utvalg viktige posisjoner og teorier i fagfeltet og diskuterer disse kritisk. Det gir en tverrfaglig inngang til urbanisme og viser et spenn av vitenskapelige fagtradisjoner innenfor fagfeltet. Posisjoner og perspektiver konkretiseres og forankres i norske diskusjoner, og gir et fundament for kritisk refleksjon videre i studiet.

Læringsutbytte

Studentene kjenner vesentlige posisjoner og teorier i urbanisme som fagfelt. De forstår viktige sammenhenger mellom byutvikling, bærekraft og nyere samfunnsutvikling, og blir i stand til å diskutere disse kritisk i et historisk og samtidig perspektiv.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer, pensumlitteratur, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner, og introduksjoner.
  • På det første seminaret får studentene en introduksjon til AHO og studieprogrammet. Studentene får tilgang til datanett, lokaler og bibliotek samt innføring i bruk av AHOs læringsplattform.
  • Utvalgte pensumtekster diskuteres i grupper.

Seminar II:

  • Forelesninger, diskusjoner og introduksjonsforelesninger. Sesjon om å skrive og drøfte.

 

Pensum

Et oppdatert pensum vil foreligge ved opptak til studiet.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.