fbpx MURB10 Masteroppgave | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MURB10 Masteroppgave

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Masteroppgave
Emnekode: 
MURB10
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Modul 10 går over ett år der studentene skriver masteroppgave i et selvvalgt tema, enten en teoretisk problemstilling eller en mer praktisk prosjektoppgave. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter ervervet gjennom masterstudiet manifesterer seg i arbeidet med masteroppgaven. Det kan være en teoretisk problemstilling eller prosjektoppgave. En problemstilling kan undersøkes gjennom empiriske eller teoretiske studier. Studenten kan velge å undersøke spørsmål fra egen praksis og erfaring eller et annet emne innen urbanisme.

Studenten får individuell veiledning på masteroppgaven. I tillegg organiserer kursansvarlig oppfølgingsseminarer og fellessamlinger gjennom året 2021.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport-Bestått / ikke beståttMasteroppgave skal leveres
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Masteroppgave skal leveres