fbpx MURB3 Studietur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MURB3 Studietur

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Studietur
Emnekode: 
MURB3
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Om emnet

Denne modulen omfatter en ukes studietur. Vi ser på byutviklingsprosesser, transformasjon og arkitektur i en europeisk by. Omvisninger, byvandringer, presentasjoner og seminarer skal forklare endrings- og byutviklingsprosessene, avdekke de bærekraftige sidene av utviklingen, vise formingen av byens omgivelser og hvordan det stedegne ivaretas i utviklingen.

Destinasjonene for studieturen presenteres ved oppstart av studiet.   

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om viktige problemstillinger, strategier, løsninger og diskusjoner knyttet bærekraftig byutvikling, transformasjon og byforming, basert på byen vi studerer. De får kompetanse innen europeiske urbanismepraksiser, og kan kritisk anvende denne kunnskapen i egen praksis og i faglig-teoretiske diskusjoner.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, forarbeid, studietur, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I og II: 

  • Studietur med feltarbeid.
  • Turen krever forarbeid.
Pensum

Et oppdatert pensum er klart tre uker før oppstart på modulen.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 16 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i litteratur, erfaringer, kunnskap og diskusjoner fra studieturen. Innlevering av eksamen er 16 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.