Språk

Kalender

14 august, 2017

Kursstart 1. år

18 august, 2017

Immatrikulering

Vi feirer våre nye studenter i en seremoni der de får overrakt immatrikuleringsbevis. På programmet står taler og musikkinnslag, etterfulgt av enkel bevertning i Galleriet...

18 oktober, 2017 - 20 oktober, 2017

RSD6 Symposium

Relating Systems Thinking and Design 6   Oslo School of Architecture and Design October 18-20, 2017   Following two years in Canada, join us this year in Oslo as RSD returns to its home lo...

13 desember, 2017 - 17 desember, 2017

AHO WORKS