fbpx Økonomisk omstilling ved AHO 2024-2030 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Økonomisk omstilling ved AHO 2024-2030

Den økonomiske situasjonen ved AHO krever at vi reduserer kostnadene. På denne nettsiden finner du informasjon om de økonomiske omstillingsprosjektene, fremdriftsplan, og et innspillskjema for ansatte.
Oppdatert: 25. april 2023. Denne nettsiden oppdateres fortløpende med ny informasjon om prosjektet. 
 
I midten av mars 2023 oppnevnte rektor og direktør en arbeidsgruppe for å utrede og foreslå konkrete tiltak for å redusere kostnadene ved AHO. Bakgrunnen for dette er regjeringens forslag til budsjett for 2023 med nedtrapping av nye studieplasser og tydelige signaler om strammere budsjettrammer fremover.   
 
Noe av reduksjonen i kostnader tas fra AHOs driftsbudsjetter, mens andre kostnadsreduserende tiltak krever endringer i hvordan vi per i dag jobber på AHO og hvordan vi er organisert.  

AHOs behov for reduksjon i kostnader estimeres til 4-5 millioner i året, i perioden 2024-2030. AHOs budsjett for 2030 må derfor være 30 millioner kroner lavere enn dagens budsjett. Det betyr 13-14 % mindre i 2030 enn de 240 millionene vi får i 2023. 

 
Arbeidsgruppen som er nedsatt for å jobbe frem forslag til kostnadsreduserende tiltak består av følgende personer: 
 • Bujar Shala – Avdelingsleder for organisasjon og virksomhetsstyring / Jørn Henry Christiansen – seniorrådgiver økonomi  
 • Lise Amy Hansen – Prorektor for forskning 
 • Hanna Charlotta Dencik Petterson – Instituttleder institutt for urbanisme og landskapsarkitektur 
 • Ulrika Herlofsen – Avdelingsleder utdanning, forskning og formidling 
 • Roald Jenssen – Fagansvarlig for verkstedene og ansattrepresentant for NTL 
 

Hvorfor er det behov for å redusere kostnader?  

Behovet for å redusere kostnader er delt:  
 • Studieplasser. AHO fikk ekstra antall studieplasser som et tiltak i koronapandemien. Antall studenter skal imidlertid tilbake til «normalt» antall når disse kullene fullfører studiet. Vi får derfor lavere bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet i 2030 enn i 2023. 
 • Generell nedgang i inntekter. AHO er i likhet med andre statlig finansierte institusjoner rammet av regjeringens innstramninger.
 • Økte kostnader. AHO er rammet av de generelle prisøkningene ellers i Norge.  
 

Hva skjer fremover? 

 • Mars-april: Arbeidsgruppen ble utnevnt og har jobbet frem en skisse over mulige forslag til kostnadsbesparende tiltak.  
 • 20. april: Første leveranse fra arbeidsgruppen.  
 • 25. april: Skjema med mulighet for innspill fra alle medarbeidere åpnes.  
 • 2.-3. mai: Styreseminar. Rapport og videre prosess jobbes med. Innledende innspill fra ansatte tas med til seminaret.  
 • 4. mai: Frist for å sende inn ideer til tiltak innledningsvis. 
 • 12. mai: Endelig rapport fra arbeidsgruppen leveres til ledelsen.  
 • 2. juni: Innstilling til vedtak i styret.  
 • 14. juni: Tiltaksplan vedtas i styremøte.  

 

Kom med forslag til tiltak

Frist for innspill er torsdag 4. mai 2023  
 
Arbeidsgruppen vil gjerne ha dine ideer til tiltak. Alle ideer er velkomne, store og små. Innspillene du sender går til arbeidsgruppen og er helt anonyme. 
 
Både studenter og ansatte kan også komme med forslag og ideer på denne lenken, eller i skjemaet under. Har du som er ansatt spørsmål kan du kontakte din avdelings- eller instituttleder.